Aile İçi Şiddete Karşı 4 Etkili Çözüm

Aile içi şiddet bir ilişki meselesinden daha fazlasıdır ; bu bir suçtur. Aile içi şiddete yönelik çözümlerin hem kısa hem de uzun vadeli stratejileri içermesi gerekir. 

Kısa vadeli stratejiler, istismara tanık olan veya halihazırda istismara uğrayan kişileri savunan yardım programlarından oluşmalıdır. 

Çoğunlukla mağdurun evden ayrıldıktan ve onlara yiyecek, barınak ve rehberlik sağlandıktan sonra karşılaştığı kritik döneme odaklanıyorlar. Bu, istismar mağduru kadın veya erkeğin en savunmasız olduğu zamandır. 

Bu, mağdurun istismarcıdan intikam almak istediği ya da çaresizlik nedeniyle eve geri dönmek zorunda kalabileceği zamandır. 

Uzun vadeli stratejiler halkı eğitmeyi ve mağdurun şiddet olmadan hayatına geri dönmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda toplumda aile içi şiddete karşı bir atmosfer yaratacak programların geliştirilmesini de içermektedir.

Aile içi şiddet nedir?

Aile içi şiddet , fiziksel saldırılar, sözlü saldırılar ve duygusal manipülasyon dahil olmak üzere  çeşitli istismar türlerini içerir .

Aile içi şiddet durumundaysanız aile içi şiddeti durdurmanın yollarını merak edebilirsiniz, ancak gerçek şu ki aile içi şiddetle ilişkiler nadiren gelişiyor. 

Aile içi şiddetin çok sayıda türü göz önüne alındığında, aile içi şiddet mağduru olmanın çeşitli olumsuz etkileri de vardır. Bunlar şunları içerir: 

 • Bireysellik duygusunu kaybetmek 
 • Empatiyi ifade edememe gibi çocuklar üzerinde olumsuz etkiler 
 • Güven eksikliği
 • Aileden ve arkadaşlardan izolasyon
 • Yetersizlik duyguları 
 • İstismarcıya bağımlılık
 • Çaresiz veya felçli hissetmek 
 • Kendinize bakma yeteneğinizden şüphe duymak
 • Depresyona girmek veya kaygılı olmak 

Aile içi şiddeti nasıl önleyebiliriz

Önlem, hasar meydana geldikten sonra tedaviyi bulmaktan daha iyidir. İşler ters gittikten sonra işleri düzeltmeye çalışmaktansa vaktiniz olduğunda işlerle ilgilenmek daha iyidir. 

Bir ilişki için doğru temeli oluşturmak, aile içi şiddetin var olmayacağı veya artmayacağı anlamına gelebilir. Her iki ortağın karşılıklı saygısını ve korunmasını sağlayan sınırlar vardır.

READ  Bir Erkeğin Öfke Sorunları Olduğunu ve Nasıl Çözülebileceğinin 21 İşareti

Bu kritik durumlarla daha iyi başa çıkmak için aile içi şiddeti önlemenin etkili yolları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz .

Aile içi şiddete 4 etkili çözüm

Aile içi şiddet mağdurlarına yapılan herhangi bir müdahalenin, istikrarın korunmasını ve mağdurun sürekli olarak yeni bir kuruma yönlendirilmemesini sağlamak için sağlık, hukuk ve sosyal sektörler arasındaki karşılıklı ilişkileri içermesi gerekir. 

Çığır açan stratejilerden biri, mağdurun çeşitli sektörlerle bağlantısı olarak hizmet vermek üzere “aile kriz merkezleri” veya “mağdur savunucularını” kullanmaktır.

Aile içi şiddete yönelik çözümler aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

1. Krize müdahale stratejilerinin mevcudiyeti

Aile içi şiddete karşı en önemli çözümlerden biri, her yerde kolayca bulunabilen bir dizi kaynaktır. 

 • Krize müdahale hizmetlerinin sağlanması
 • Kriz hatları kullanımı
 •  Barınakların veya diğer acil konaklama tesislerinin sağlanması
 •  Tıbbi hizmetlerin sağlanması
 •  Yeterli ulaşım ağlarının temini
 •  İstismar mağduru veya istismarcının evden uzaklaştırılmasına imkan veren yasaların çıkarılması.

2. Duygusal desteğin sağlanması

İstismar mağdurlarına aile içi şiddete çözüm ararken duygusal destek sağlanması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

 • Destek grupları aracılığıyla kendi kendine yardım sağlanması
 • İstismar mağdurlarına özgüven eğitimi verilmesi
 • Mağdurların özsaygı ve özgüven geliştirmelerine yardımcı olmak
 • İnsanlara aile içi şiddet çözümlerini öğreten oturumlar düzenlemek
 • Ebeveynlik becerileri üzerine kurslar geliştirmek

3. Savunuculuk ve hukuki yardımın sağlanması

Savunuculuk ve hukuki yardım programları aile içi şiddete yönelik çözümlerin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bunların aşağıdakileri içermesi gerekir:

 • Çocukların erişimi ve velayeti
 • Ortaklar arasında mülk dağıtımıyla ilgili sorunların çözülmesi
 • Mali destek sağlanması
 • İstismarcıya karşı uzaklaştırma emrinin kullanılması
 • Kamu yardımı yardımlarının sağlanması
 • Mağdurların göçmenlik statüsü kazanmalarına yardımcı olmak

4. Ek destek hizmetlerinin sağlanması:

Aile içi şiddete yönelik çözümler ayrıca şunları içerir:

 • Barınma ve güvenli konaklama sağlanması
 • Çocuk bakımı sağlanması
 • Mağdurların toplum hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak
READ  Bir İlişkide Fiziksel İstismar Hakkında 5 Gerçek

Araştırmacılar aile içi şiddete karşı en iyi çözümün öncelikle kişilerin istismarcıya dönüşmesini önlemek olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili birçok strateji bunun mümkün olduğunu gösteriyor.

Kapsamlı kültürel mesajlar genellikle gençlerin yalnızca ailelerinden ve komşularından gördükleri ve duydukları şeylerde değil, aynı zamanda televizyonda ve spor sahalarında rol modelleri olan kişilerden de fark yaratır.

Ayrıca birçok araştırmacı, çocukların potansiyel olarak aile içi şiddeti sona erdirmeye yönelik adımlar konusunda okullarında ve ebeveynleri tarafından doğrudan eğitilebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar , çocuklara erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiğinin ve duygularını uygun şekilde ifade etmenin uygun yollarının öğretilmesi gerektiğine inanıyor.

Lisanslı bir profesyonel danışman ve ilişki koçu olan Christiana Njoku’ya göre  :

Erkekler de pek çok şey yaşar ve ifade edecek duyguları vardır, ancak çoğu zaman toplum onlardan ağlamamalarını beklediği için duygularını bastırırlar.

Erkek çocuklar ve erkekler, erkeklerin ağlamasının ve bazı “zayıf” duyguları göstermesinin normal olduğu ve öfke duygusunun erkek çocuklar için kabul edilebilir tek duygu olmaması gerektiği bilgisiyle yetiştirilmelidir.

Yine, aşağıdakilerin uygulanması aile içi şiddete kalıcı çözümler sağlamada uzun bir yol kat edecektir:

 • Aile içi şiddete yönelik cezaların tutarlı ve katı hale getirilmesi
 • Destek hizmetlerine yönelik finansmanı artırın
 • Aile mahkemelerinin aile içi şiddet davalarına bakma şeklinin değiştirilmesi ve yeniden tasarlanması
 • Kadınların ekonomik ve diğer açılardan bağımsız olmalarına yardımcı olun

Şiddet asla kabul edilemez

Aile içi şiddet durumundaysanız, bir kriz veya şiddet olayı sırasında bir güvenlik planınızın olması gerekir. Aile içi şiddetin nasıl önleneceğine ilişkin bu güvenlik planı, aceleyle oradan ayrılmanızı gerektiren acil bir durumda ne yapacağınızı içerir.

Christiana Njoku’nun ayrıca söylediği gibi:

Şiddetle karakterize edilen bir ilişki sağlıklı değildir ve asla gidilecek bir yer değildir. Bir veba gibi kaçının!

Nereye gideceğiniz ve nasıl hızlı bir şekilde ayrılabileceğiniz de dahil olmak üzere güvenlik planı ayrıntılarını çalışmalısınız. 

READ  Kız arkadaşımın bana vurması normal mi?

Bu, cüzdanınızı veya anahtarlarınızı kolayca erişebileceğiniz bir yerde tutmayı veya acil durumlarda gelip sizi alması için arayabileceğiniz birinin bulunmasını içerebilir. 

Çocuklarınız varsa, onları aile içi şiddetle mücadeleye dahil etmek, 911’i nasıl arayacaklarını öğretmek de dahil olmak üzere gerekli olabilir. Çocuklarınıza polisi aramaları gerektiğini bildirmek için kullanabileceğiniz bir kod kelimeniz de olabilir. 

Aile içi şiddeti azaltmaya yönelik güvenlik planınız, aile içi şiddeti durdurmanın veya kriz sırasında yaralanma riskini azaltmanın yollarını içerebilir. 

Aile içi şiddetle nasıl başa çıkacağınıza ilişkin bir güvenlik planı, bir kriz sırasında nasıl güvende kalacağınızı ve aile içi şiddet durumunu kalıcı olarak bırakmaya hazırlanırken nasıl güvende kalacağınızı içerebilir. 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir