Kayıtsız-Kaçınıcı Bağlanmanın 10 Yaygın İşareti ve Nedenleri

Bağlanma stilleri, ilişkilerimizde başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğumuzu anlamanın bir yoludur ve genellikle biz çocukken bakıcılarımızın bizimle nasıl etkileşime girdiğiyle ilişkilendirilebilir.

Kayıtsız-kaçınmalı bağlanma, dört ana bağlanma stilinden biridir ve başkalarıyla duygusal yakınlıktan ve bağlantıdan kaçınma eğilimi ile karakterize edilir. 

Bu bağlanma stiline sahip insanlar genellikle bağımsız ve kendi kendine yeterli görünürler ancak küçümseyen-kaçınan ilişkilerden derin ve anlamlı bağlar kurmada zorluk yaşayabilirler.

Bu makalede, bu bağlanma stiliyle yaygın olarak ilişkilendirilen kayıtsız-kaçınmalı bağlanma belirtileri, davranışları, düşünceleri ve duyguları dahil olmak üzere, kayıtsız-kaçınan bağlanma stilinin bazı temel özelliklerini inceleyeceğiz. 

Yetişkinlerdeki kayıtsız-kaçınan bağlanma stilini anlayarak, sizin veya tanıdığınız birinin kayıtsız-kaçınan bağlanma stiline sahip olup olmadığını anlamaya başlayabilir ve daha sağlıklı ve daha tatmin edici ilişkiler kurmaya yönelik adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Öyleyse gelin, küçümseyen-kaçınan bağlanma hakkında daha fazla bilgi edinelim ve öğrenelim!

Kayıtsız-kaçınıcı bağlanma nedir?

Kayıtsız-kaçınmalı bağlanma, bireylerin ilişkilerinde başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğunu ve ilişki kurduğunu tanımlayan dört ana bağlanma stilinden biridir. Bu bağlanma stiline sahip insanlar genellikle bağımsız ve kendi kendine yeterli görünürler ancak derin ve anlamlı ilişkiler kurmada zorluk yaşayabilirler.

Kayıtsız-kaçınmacı bağlanmaya sahip bireyler, hayatlarının erken dönemlerinde duygularını bastırmayı ve yalnızca kendilerine güvenmeyi öğrenmiş olabilirler, bu da onların başkalarıyla duygusal yakınlıktan ve bağlantıdan kaçınmasına yol açabilir. 

Ayrıca hayatlarındaki ilişkilerin önemini küçümseyebilirler ve potansiyel reddedilme veya hayal kırıklığından kaçınmak için duygusal mesafeyi korumayı tercih edebilirler.

Kişinin bağlanma stilini değiştirmek mümkün olsa da, kayıtsız-kaçınan bağlanmayı tanımak ve anlamak, daha sağlıklı ve daha tatmin edici ilişkiler kurma yolunda önemli bir ilk adımdır.

Kayıtsız-kaçınıcı bağlanmanın 5 nedeni

Kayıtsız-kaçınmacı bağlanma, çocukluktaki deneyimler ve kişisel mizaç gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Kayıtsız-kaçınıcı bağlanmanın beş potansiyel nedeni şunlardır:

1. Bakıcının ihmali

Araştırmalar, bakıcıları tarafından ihmal edilen veya duygusal olarak ulaşılamayan çocukların, kendi kendine yeterli olmayı ve duygusal destek için başkalarına güvenmemeyi öğrenebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak yetişkinlikte kayıtsız-kaçınan bağlanma stili geliştirebilirler.

Örneğin, bakıcıların duygusal olarak mesafeli veya ihmalkar olduğu bir ortamda büyüyen bir çocuk, kendine güvenerek uyum sağlayabilir ve bu da genellikle duygusal destek için başkalarına güvenme eksikliği nedeniyle yetişkinlikte kayıtsız-kaçınan bağlanma stiliyle sonuçlanır.

2. Terk edilme veya reddedilme

Bir ebeveynin boşanması ya da ölümü gibi nedenlerle reddedilme ya da terk edilme korkusu, başkalarına yaklaşma korkusuna ve duygusal yakınlıktan kaçınmaya yol açabilir. Bu korku, yetişkinlikte kayıtsız-kaçınmacı bağlanma stiline dönüşebilir.

Örneğin, ebeveynlerinin boşanması ya da yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle terk edilme ya da reddedilme deneyimi yaşayan bir birey, duygusal yakınlığa ilişkin derin bir korku geliştirebilir ve bu da olası acıdan kaçınmak için kayıtsız-kaçınan bağlanma stiline yol açabilir.

3. Kişisel travma

Araştırmalar , fiziksel veya duygusal istismar gibi travma yaşayan bireylerin, kendilerini daha fazla zarar görmekten korumak için başkalarından uzaklaşma ihtiyacı geliştirebileceğini göstermektedir . Bu durum, travmayla başa çıkmanın bir yolu olarak kayıtsız-kaçınmalı bağlanma stiline yol açabilir.

READ  İlişkilerde Kaygılı Bağlanmayı Aşmak İçin 10 İpucu

Örneğin, istismar veya şiddetli zorbalık gibi kişisel travmalar yaşamak, kişinin koruyucu bir mekanizma olarak kendisini başkalarından uzaklaştırmasına yol açabilir. Bu kendini koruma taktiği, daha fazla zarardan kaçınmak için kayıtsız-kaçınmalı bağlanma stiline dönüşebilir.

4. Kendine aşırı bağımlılık

Bazı bireyler doğal olarak onları bağımsız ve kendine güvenen olmaya yönlendiren bir mizaca sahip olabilir. Bu bağımsızlık olumlu deneyimlerle pekiştirildiğinde kayıtsız-kaçıngan bağlanma stiline yol açabilmektedir.

Örneğin, muhtemelen yetiştirilme tarzı veya kişisel başarılarıyla desteklenen bağımsızlığı ve kendi kendine yeterliliğiyle övünen bir birey, yakın kişisel ilişkilere çok az değer vererek kayıtsız-kaçınan bağlanma stilini benimseyebilir.

5. Sosyal ve kültürel normlar

Bazı kültürlerde veya topluluklarda kendine güven ve duygusal mesafe çok değerli özellikler olabilir. Bu durum bireylerin bu normlara uymanın bir yolu olarak kayıtsız-kaçınan bağlanma stili geliştirmelerine yol açabilmektedir.

Örneğin, bağımsızlığa ve duygusal metanete çok değer verilen kültürlerde veya toplumlarda bireyler, bu toplumsal beklentilere uyum sağlamanın bir yolu olarak, duygusal bağlantı yerine kendine güvenmeye öncelik veren kayıtsız-kaçınmalı bağlanma stili geliştirebilirler.

Kayıtsız-kaçınan birinin özellikleri nelerdir?

Kayıtsız-kaçınan bağlanmaya sahip bireylerin bazı ortak özellikleri şunlardır:

 • Yalnızlık ve bağımsızlık tercihi
 • Duygusal yakınlık ve kırılganlık konusunda zorluk
 • İlişkilerin önemini göz ardı etme veya en aza indirme eğilimi
 • Başkalarının duygularına veya hislerine ilgi eksikliği
 • Bağlılıktan kaçınma eğilimi
 • Destek için başkalarına güvenme konusunda isteksizlik
 • Duyguları bastırma ve gerçek duygularını ifade etmeme eğilimi
 • Yüzeysel veya sıradan ilişkiler tercihi
 • Geçmiş ilişkileri idealleştirme ve geçmişi romantikleştirme eğilimi
 • Bir ilişkide kontrol edilme veya tuzağa düşürülme korkusu
 • Uzun vadeli ilişkileri sürdürmede zorluk
 • İlişkilerde çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçınma eğilimi

Kayıtsız-kaçınıcı bağlanmaya sahip tüm bireylerin bu özelliklerin tamamını sergilemeyeceğini belirtmek önemlidir. Bu bağlanma stilinin nasıl sunulduğu konusunda bireysel farklılıklar olabilir. 

Ek olarak, bu küçümseyen-kaçınan özellikler, kişisel farkındalık ve bağlanma kalıplarını değiştirmeye yönelik kasıtlı çabalarla zaman içinde değişebilir.

Kayıtsız-kaçınma tarzı ilişkileri nasıl etkiler?

Kayıtsız-Kaçınmalı Bağlanma Stili, duygusal mesafe ve yakınlığa yönelik engeller yaratarak ilişkileri önemli ölçüde etkiler. 

Bu tarza sahip bireyler genellikle yakınlıktan ziyade bağımsızlığa öncelik verirler, bu da derin, anlamlı bağlantılar kurma ve sürdürmede zorluklara yol açar. Savunmasızlığını ifade etmekten kaçınabilir, başkalarına güvenme konusunda zorluk yaşayabilir ve ilişkilerin önemini küçümseyebilirler; bu da partnerlerinin kendilerini ihmal edilmiş, önemsiz veya aşırı muhtaç hissetmelerine neden olabilir. 

Bu kaçınmacı kayıtsız bağlanma, her iki taraf için de karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar ve tatminsizlik döngüsüne neden olabilir ve bu da güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ilişki kurmayı zorlaştırır. Bu davranışları anlamak ve ele almak, daha sağlıklı ve daha tatmin edici ortaklıklar geliştirmek için çok önemlidir.

Kayıtsız-kaçınmalı bağlanmanın 10 yaygın belirtisi

Bağlanma teorisi, bakıcılarla olan erken ilişkilerimizin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde başkalarıyla nasıl bağlantı kuracağımızı şekillendirdiği fikridir. Dört temel bağlanma stili vardır: güvenli, kaygılı, kaçınan ve düzensiz. 

READ  İlişkilerde Stockholm Sendromunun 5 Belirtisi ve Tedavisi

Kayıtsız-kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler genellikle duygusal yakınlık konusunda zorluk çekerler ve kendilerini partnerlerinden uzaklaştırabilirler. İşte küçümseyen-kaçınan bağlanmanın on yaygın belirtisi.

1. Bağımsızlık

Kayıtsız-kaçınan bağlanmaya sahip bireyler, bağımsızlıklarına her şeyin üstünde değer verme eğilimindedirler. Kişisel hedeflerine ve çıkarlarına ilişkilerine göre öncelik verirler ve başkalarıyla bağlarını sürdürmek için fedakarlık yapmak veya taviz vermekte zorlanabilirler.

2. Duygulardan Kaçınma

Bu bağlanma stiline sahip insanlar, duyguların hayatlarındaki önemini küçümseme eğilimindedir. Duyguları bir zayıflık veya kırılganlık işareti olarak görebilirler ve bu nedenle onlardan tamamen kaçınmaya çalışabilirler. Bu durum ilişkilerinde duygusal yakınlık eksikliğine yol açabilir.

Uzmanlar , olumsuz duygulardan kaçınmanın bu bağlanma stilinde ileride sorunlara yol açabileceğini gözlemledi.

3. Savunmasızlıktan duyulan rahatsızlık

Duygulardan kaçınmayla bağlantılı olarak, kayıtsız-kaçınmacı bağlanmaya sahip kişiler genellikle kırılganlıktan rahatsız olurlar. 

Kayıtsız kalmanın ve kaçınmanın en önemli işaretlerinden biri, bu bireylerin savunmasızlığı bir sorumluluk olarak görebilmeleri ve bu nedenle her zaman güçlü ve kendi kendine yeterli bir görünümü korumaya çalışmalarıdır.

4. Bağlılık zorluğu

Kayıtsız-kaçınan bağlanmaya sahip olanlar için bağlılık zorlayıcı olabilir. Bağımsızlıklarını kaybedeceklerinden veya duygusal açıdan çok savunmasız kalacaklarından korkarak ilişkilerine tam olarak yatırım yapmakta zorlanabilirler. 

Bu, kısa süreli ilişkiler döngüsüne veya ilişkilerden tamamen kaçınma modeline yol açabilir.

5. Duygulardan ziyade mantığa odaklanın

Kayıtsız-kaçınmacı bağlanmaya sahip olanlar, duygular yerine mantığa öncelik verme eğilimindedir. Duyguları mantıksız veya güvenilmez görebilirler ve bu nedenle karar verirken büyük ölçüde mantıksal akıllarına güvenebilirler. 

Bu, partnerlerinin duygularını anlamakta veya onaylamakta zorlanabilecekleri için ilişkilerinde empati eksikliğine yol açabilir.

6. Kişisel bilgilerin minimum düzeyde paylaşılması

Kayıtsız-kaçıngan bağlanmaya sahip kişiler kişisel bilgilerinin korunmasına eğilimlidirler. 

Yaşamlarıyla ilgili yalnızca yüzeysel ayrıntıları paylaşabilirler ve düşüncelerini, duygularını veya geçmiş deneyimlerini açma konusunda isteksiz olabilirler. Bu, partnerlerinin onları daha derinlemesine tanımasını zorlaştırabilir.

7. Çatışmanın önlenmesi

Çatışma, kayıtsız-kaçınıcı bağlanmaya sahip olanlar için özellikle zorlayıcı olabilir. Çatışmayı bağımsızlıklarını tehdit eden bir şey veya gereksiz bir duygusal yük olarak görebilirler. Sonuç olarak, çatışmalardan tamamen kaçınabilirler veya ortaya çıktığında ondan çekilebilirler, bu da ilişkilerinde çözülmemiş sorunlara yol açabilir .

8. Başkalarının görüşlerine aldırış etmemek

Kayıtsız-kaçınmacı bağlanmaya sahip kişiler, başkalarının görüşlerine göre kendi görüşlerine öncelik verebilirler. 

Güçlü bir bireysellik duygusuna sahip olabilirler ve başkalarına uyum sağlamak için inançlarından ödün vermekten veya inançlarını değiştirmekten rahatsızlık duyabilirler. Bu, ilişkilerinde empati ve anlayış eksikliğine yol açabilir.

9. Samimiyet korkusu

Kayıtsız-kaçınmalı bağlanmanın belki de en önemli işareti yakınlıktan duyulan korkudur . Bu bağlanma stiline sahip olanlar, duygusal açıdan çok savunmasız kalacaklarından veya bağımsızlıklarını kaybedeceklerinden korkarak yakın ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. 

Bu, partnerlerinden uzaklaşma ve duygusal bağdan kaçınma alışkanlığına yol açabilir.

10. Sınırlı sevgi ifadesi

Kayıtsız-kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler, diğer bağlanma stiline sahip kişilere göre sevgilerini daha az ifade etme eğilimindedirler. 

Kayıtsız-kaçınan kişilikler, fiziksel dokunuştan veya sevgi ve şefkatin sözlü ifadelerinden rahatsızlık duyabilirler. Bu, partnerlerinin sevildiğini ve desteklendiğini hissetmesini zorlaştırabilir. Çift danışmanlığı, eşlerin birbirlerine açılmasına yardımcı olma konusunda çok yardımcı olabilir. 

READ  Neden Narsistleri Çekiyorum: 10 Neden ve Bunu Durdurmanın Yolları

SSS

İlişkilerde duygusal yakınlıkta zorluk mu çekiyorsunuz? Başkalarıyla sağlıklı ve tatmin edici bağlantılar kurmaya yönelik stratejileri aşağıda keşfedin:

 • Kayıtsız-kaçınan biri aşkta nasıl davranır?

Evet, kayıtsız-kaçınıcı bağlanmaya sahip insanlar aşık olabilirler. Ancak bağlanma tarzları, sağlıklı ve samimi bir ilişki sürdürmelerini zorlaştırabilir. 

İlişkilerdeki kayıtsız-kaçınmacı bağlanma, duygusal yakınlık ile mücadele edebilir, bağımsızlıklarını ilişkilerine göre önceliklendirebilir ve kırılganlık ve bağlılıktan kaçınabilir. 

Bunun sonucunda partnerlerinden uzaklaşma veya ilişkiyi sabote etme eğilimi gösterebilirler. 

Kayıtsız-kaçınan bağlanmaya sahip kişilerin kendi kalıplarını tanımaları ve daha güvenli bir bağlanma stili geliştirmeye çalışmaları önemlidir; bu da daha sağlıklı ve daha tatmin edici ilişkilere yol açabilir.

 • Kayıtsız-kaçınıcı bağlanma tarzı zehirli midir?

Kayıtsız-kaçınmalı bağlanma tarzının kendisi doğası gereği zehirli değildir, ancak sağlıksız ilişki kalıplarına yol açabilir. Bu bağlanma stiline sahip kişiler duygusal yakınlık konusunda zorluk yaşayabilir ve ilişkilerinde bağımsızlıklarını ön planda tutma eğiliminde olabilirler. 

Bu, ilişkilerinde empati ve anlayış eksikliğine yol açabilir ve sağlıklı, samimi bir bağ kurmayı zorlaştırabilir. 

Bununla birlikte, kayıtsız-kaçınan bağlanma tedavisi, kişisel farkındalık ve çaba ile, kayıtsız-kaçınan bağlanmaya sahip olanlar daha güvenli bir bağlanma stili geliştirmeye ve sağlıklı, tatmin edici ilişkiler kurmaya çalışabilirler. Bağlanma stillerinin zaman ve çabayla değiştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini bilmek önemlidir.

Kayıtsız-kaçınan kişilerle ilişkilerde gezinmek zor olabilir. Burada onların özelliklerine, aşktaki davranışlarına, uzaklaşmalarına ve kayıtsız-kaçınmalı bağlanmayla ilişkili zorlukların üstesinden gelme stratejilerine dair kısa bir bakış var.

 • Kayıtsız-kaçınan birinin özellikleri nelerdir?

Kayıtsız-kaçınganlar tipik olarak bağımsızlığa ve kendi kendine yeterliliğe yüksek değer verirler ve çoğu zaman mesafeli veya mesafeli görünürler. Derin duygusal bağlantılardan kaçınabilir, kırılganlıkla mücadele edebilir ve kişisel alanlarına ve özgürlüklerine, kişiler arası yakın ilişkilerden daha fazla öncelik verebilirler.

 • Kayıtsız bir kaçınmacıyı ne kapatır?

Kayıtsız-kaçıngan kadın veya erkekler genellikle algılanan bağlılık, aşırı duygusal talepler ve bağımsızlıklarını sınırlama girişimleri nedeniyle reddedilir. Çok fazla ilgi veya yakınlık isteyen partnerlere olumsuz tepki verebilirler ve bu ihtiyaçları kişisel alanlarına tecavüz olarak görebilirler.

 • Kayıtsız-kaçınıcı bağlanmanın üstesinden nasıl gelirsiniz?

Kayıtsız-kaçınan bağlanmanın üstesinden gelmek, kademeli olarak güven oluşturmayı, alan ihtiyaçlarına saygı duymayı ve açık iletişimi teşvik etmeyi içerir. Onlara anlayış ve sabırla yaklaşın, acil değişiklik baskısından kaçının ve duygularını daha açık bir şekilde tanıma ve ifade etme yolculuğuna destek olun.

Son düşünce

Kayıtsız-kaçınıcı bağlanma, ilişkilerde önemli zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu bağlanma stiline sahip olanlar, bağımsızlıklarına öncelik verme, duygulardan kaçınma ve kırılganlık ve bağlılıkla mücadele etme eğilimindedir. 

Sevgilerini daha az ifade edebilirler, duyguların yerine mantığa öncelik verebilirler ve kişisel bilgileri konusunda dikkatli olabilirler. Çatışma ve uzlaşma özellikle zorlayıcı olabilir ve kendi görüşlerine başkalarının görüşlerine göre öncelik verebilirler. 

Son olarak, yakınlaşma korkusu, partnerlerinden uzaklaşma ve onlardan kaçınma alışkanlığına yol açabilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir