İhmalle Yalan Söylemek Nedir ve İlişkileri Sabote Etme Nedenleri

İhmalle Yalan Söylemek Nedir ve İlişkileri Sabote Etme Nedenleri

Yalan söylemek genellikle kasıtlı olarak yanlış bir şey söylemek gibi basit bir eylem olarak görülür, peki ya ihmal yoluyla yalan söylemek?

Bu, bir kişi bir durumun algılanmasını veya anlaşılmasını değiştirecek önemli bilgileri kasıtlı olarak sakladığında ortaya çıkar. İhmal ederek yalan söylemek, doğrudan yalan söylemek kadar zarar verici olabilir ve kişisel ve profesyonel ortamlarda yaygın bir taktik olabilir.

Bu makale, ihmal yoluyla yalan söyleme kavramını, etik sonuçlarını ve ne zaman ortaya çıktığına dair bazı örnekleri inceleyecektir. Ayrıca, ilişkilerimizde ve etkileşimlerimizde dürüstlüğü ve şeffaflığı korumak için bu tür aldatmacaları nasıl fark edeceğimizi ve bunlarla nasıl yüzleşeceğimizi inceleyeceğiz.

İhmal yoluyla yalan söylemek nedir?


İhmal ederek yalan söylemek, bir kişinin bir durumun algılanmasını veya anlaşılmasını değiştirecek önemli bilgileri kasıtlı olarak sakladığı bir aldatma biçimidir.

Peki, ihmal yoluyla yalan söylemek ne anlama gelir? İhmal ederek yalan söylemek yalan mıdır? Bu zor bir yalan söyleme şeklidir çünkü kişi yanlış bir şey söylemez ama gerçeği atlar.

Örneğin, bir arkadaşınız size bir film izleyip izlemediğinizi sorarsa ve sevmediği biriyle izlediğinizden bahsetmezseniz, ihmal yoluyla yalan söylüyorsunuz demektir.

İhmal ederek yalan söylemenin doğrudan yalan söylemek kadar zarar verici olabileceğini unutmamak önemlidir. Güvenin sarsılmasına ve ilişkilerin zarar görmesine neden olabilir.

Bu tür bir aldatmacayı tanımak ve onunla yüzleşmek, etkileşimlerimizde dürüstlüğü ve şeffaflığı sürdürmek için çok önemlidir.

5 ihmal yoluyla yalan söyleme örneği


İhmal yalanı evlilikte özellikle zarar verici olabilir, çünkü güveni aşındırabilir ve ilişkiye önemli zararlar verebilir. İşte evlilikte ihmal yoluyla yalan söylemenin beş örneği:

 1. Finansal bilgileri gizlemek
  Bu, gizli banka hesaplarını, açıklanmayan borçları veya açıklanmayan geliri içerebilir. Bir eşten finansal bilgi saklamak, ilişkideki önemli kararları etkileyebileceğinden ve finansal istikrarsızlığa yol açabileceğinden, ihmal yoluyla yalan söylemek olarak kabul edilebilir.
 1. Geçmiş sadakatsizlik hakkında bilgi saklamak
  Eşlerden biri geçmişte aldatmışsa ve bu bilgiyi eşine açıklamıyorsa, ihmal yoluyla yalan söylemiş olur. Peki, bilgi saklamak yalan söylemek midir?

Geçmişteki sadakatsizlik hakkında bilgi saklamak evlilikte önemli güven sorunlarına neden olabilir ve ilişkiye daha fazla zarar verebilir.

 1. Sağlık sorunlarını ifşa etmemek
  Eşlerden birinin ilişkiyi veya diğer eşin refahını etkileyebilecek bir sağlık sorunu varsa, bu bilgiyi ifşa etmeleri gerekir.

Önemli sağlık bilgilerini eşlerden birine açıklamamak, her iki eşin de sağlığını ve refahını etkileyebileceğinden ihmal yoluyla yalan söylemek olarak değerlendirilebilir.

 1. Aile veya kişisel geçmişle ilgili önemli bilgileri gizlemek
  Bunlar arasında sabıka kaydı, ailede akıl hastalığı geçmişi veya önceki bir evlilik sayılabilir.

Kişisel veya aile geçmişiyle ilgili önemli bilgileri gizlemek, ilişkinin dinamiklerini ve partnerler arasındaki güveni etkileyebileceğinden ihmal yoluyla yalan söylemek olarak değerlendirilebilir.

 1. Madde kullanımı veya bağımlılık sorunları hakkında dürüst olmamak
  Eşlerden birinin madde bağımlılığı veya kötüye kullanımı sorunu varsa ve bu bilgiyi eşine açıklamıyorsa, ihmal yoluyla yalan söylüyor demektir. Madde kullanımı veya bağımlılık konularında dürüst olmamak evliliğe önemli ölçüde zarar verebilir ve güven ve iletişimle ilgili daha fazla soruna yol açabilir.
READ  Erkeklere Daha Sık Duymayı Sevdikleri 37+ İltifat

İhmal ederek yalan söylemenin ne zaman gerçekleştiğini fark etmek ve bunu ele almak, ilişkilerde dürüstlüğü ve şeffaflığı korumaya yardımcı olabilir. İhmal yoluyla yalan söylemek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir:

Bazen insanlar rahatsız edici bir konuşma veya yüzleşmeden kaçınmak için gerçeği atlarlar.
İnsanlar, iş yerinde başlarının belaya girmesi veya kişisel bir ilişkinin zarar görmesi gibi kendileri için olumsuz sonuçlara yol açabilecek bilgileri saklayabilirler.
Bazı durumlarda, insanlar bir başkasını zarardan veya olumsuz sonuçlardan korumak için bilgi saklayabilirler.
İhmal yoluyla yalan söylemek, bir kişi iş görüşmeleri veya kişisel ilişkiler gibi bir durumda avantaj elde etmek istediğinde de ortaya çıkabilir.
Bazen insanlar sadece belirli bilgileri gizli tutmak isterler ve açıklamak yerine atlamayı tercih edebilirler.
Kanepede oturan ve birbirleriyle konuşmayan genç çift

İhmal yalanının ilişkilere zarar vermesinin 10 nedeni


Yalan söylemek her ilişki için zararlı olabilir.

Ancak, tüm yalanlar aynı değildir. Bazen insanlar belirli bilgileri açıklamamayı tercih edebilir, buna ihmal yalanı denir. İhmal yalanı, bir kişinin kasıtlı olarak ilgili bilgileri saklayarak diğer kişinin doğru olmayan bir şeye inanmasına yol açmasıdır.

Bu tür bir aldatma, açık bir yalan kadar, hatta daha fazla zararlı olabilir. Bu makalede, ihmal yalanının ilişkilere zarar vermesinin on nedenini tartışacağız.

 1. Güven ihlali
  Güven, her sağlıklı ilişkinin temelidir. Bir kişi partnerinden bilgi sakladığında, bu durum bir zamanlar tesis edilmiş olan güveni yıkabilir.

Partner, sevgilisinin ihmal yoluyla yalan söylediğini öğrenirse, kendisine söylenen diğer her şeyi sorgulamasına neden olabilir. Bir kez kaybedilen güvenin yeniden kazanılması zordur ve ilişki hiçbir zaman tam olarak düzelmeyebilir.

 1. Yakınlık kaybı
  Eşlerden biri bilgi sakladığında, bu durum aralarında bir boşluk yaratabilir. Bu boşluk zamanla büyüyebilir ve birbirleriyle samimi olmayı zorlaştırabilir.

Yakınlık, partnerinize karşı savunmasız ve açık olmayı içerir. Birisi ihmal yoluyla yalan söylediğinde, kendisinin bir parçasını saklamış olur ve partnerine gerçekten bağlı hissetmesini engeller.

 1. İletişim eksikliği
  İletişim her ilişkide esastır. Birisi bilgi paylaşmamayı tercih ettiğinde, ilişkideki iletişimi sınırlandırmış olur.

Bu durum yanlış anlamalara, iletişimsizliklere ve nihayetinde ilişkinin bozulmasına yol açabilir. Etkili iletişim olmadan sağlıklı bir ilişki sürdürmek zordur.

 1. Çözülmemiş çatışmalar
  Bir ihmal yalanı, bir ilişkide çözülmemiş çatışmalar yaratabilir. Partnerlerden biri diğerinin bilgi sakladığını öğrenirse, bu durum tartışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu çatışmalar tırmanabilir ve ilişkinin bozulmasına yol açabilir.

Sorunların daha önemli sorunlara dönüşmesini önlemek için derhal ele alınması önemlidir.

 1. İhanet duyguları
  Bir kişi, partnerinin bir ilişkide ihmal yoluyla yalan söylediğini keşfettiğinde, kendini ihanete uğramış hissedebilir. İhanet, iyileşmesi uzun zaman alabilecek yoğun duygusal acıya neden olabilir.

Bir kişi partneri tarafından ihanete uğradığını hissederse, gelecekte ona tekrar güvenmek zor olabilir.

 1. Saygı kaybı
  Saygı, her sağlıklı ilişkinin önemli bir unsurudur. Birisi ihmal ederek yalan söylediğinde, partnerine önemli bilgileri paylaşacak kadar saygı duymuyor demektir.
READ  Evlilikte Aşkın Önemi Nedir?

Bu saygı eksikliği, partnerin de kendisine olan saygısını yitirmesine neden olabilir. Saygı olmadan ilişki ayakta kalamayabilir.

 1. Duygusal mesafe
  İhmal yalanı partnerler arasında duygusal mesafe yaratabilir. Bir kişi bilgi paylaşmamayı tercih ettiğinde, diğer kişinin gerçeği bilecek kadar önemli olmadığını hissetmesine neden olabilir.

Bu duygusal mesafe, ilişkiye zarar verebilecek yalnızlık duygularına yol açabilir.

 1. Azalan dürüstlük
  Birisi ihmal yoluyla yalan söylediğinde, bu ilişki içinde bir sahtekârlık kültürü yaratabilir. Partnerlerden biri bilgi sakladığında, diğeri de aynı şeyi yapmakta haklı olduğunu düşünebilir.

Bu durum zamanla ilişkideki güven ve dürüstlüğü aşındırarak ilişkinin sürdürülmesini zorlaştırabilir.

 1. Azalan sadakat
  Sadakat, her ilişkinin kritik bir yönüdür. Bir kişi ihmal yoluyla yalan söylediğinde, partnerine sadakat göstermiyor demektir. Bu sadakat eksikliği, diğer kişinin ilişkiye olan bağlılığını sorgulamasına neden olabilir. Sadakat olmadan ilişki ayakta kalamayabilir.
 2. Sevgi kaybı
  Bir ihmal yalanı, kişinin partnerine olan sevgisini kaybetmesine neden olabilir. Bir kişi partnerinin bilgi sakladığını öğrendiğinde, ona karşı aynı düzeyde sevgi ve şefkat hissetmek zor olabilir.

Eğer yalan yeterince önemliyse, sevginin tamamen ölmesine neden olabilir.

İhmal ederek yalan söylemekle başa çıkmanın 5 yolu
İhmal yoluyla yalan söylemek, bir kişinin bir durumun algılanmasını veya anlaşılmasını değiştirebilecek ilgili bilgileri kasıtlı olarak sakladığı bir aldatma türüdür.

Bu durumla başa çıkmak zor olabilir çünkü bilgi tamamen yanlış değildir ancak yine de yanıltıcıdır. İşte ihmal yoluyla yalan söylemekle başa çıkmanın beş yolu:

 1. Açık iletişim kurun
  Açık iletişim kurmak, ihmal yoluyla yalan söyleme ile başa çıkmanın ilk adımıdır. Her iki tarafın da hassas veya zor konuları tartışırken kendilerini rahat hissedecekleri güvenilir ve emniyetli bir ortam oluşturmak çok önemlidir.

Açık iletişimi teşvik etmek, karşınızdaki kişinin söylediklerini yargılamadan dinlemeye açık olduğunuz anlamına gelir. Bu, ihmal yoluyla yalanın ortaya çıkma olasılığının daha düşük olduğu daha şeffaf bir ilişki yaratmaya yardımcı olacaktır.

 1. Davranışla yüzleşin
  Birinin ihmal yoluyla yalan söylediğini fark ettiğinizde, onunla yüzleşmek en iyi hareket tarzıdır. Belirli bir davranış ve bunun size nasıl hissettirdiği konusunda açık ve net olun.

Örneğin, “Dün gece eski sevgilinle dışarı çıktığından bahsetmediğini fark ettim. Bu ihmal bana bir şeyler saklıyormuşsun gibi hissettiriyor.” Bu yaklaşım, kişinin davranışının kabul edilemez olduğunu bilmesini sağlar ve açık bir tartışma için ortamı hazırlar.

 1. Sorular sorun
  İhmal ederek yalan söylemekle başa çıkmanın bir başka yolu da soru sormaktır. Bazen insanlar bilgiyi nasıl sunacaklarından emin olmadıkları veya sonuçlarından korktukları için saklarlar.

Açık uçlu sorular sormak, kişinin bilgiyi paylaşırken daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Örneğin, “Eski sevgilinle geçirdiğin gece hakkında bana daha fazla bilgi verebilir misin?” veya “Dün gece olanlar hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı?”

 1. Sınırları belirleyin
  Birisi sürekli olarak ihmal yoluyla yalan söylüyorsa, kendinizi yanlış yönlendirilmekten veya manipüle edilmekten korumak için sınırlar belirlemeniz gerekebilir. Sınırlar her ilişkide önemlidir ve hangi davranışın kabul edilebilir, hangisinin kabul edilemez olduğunu belirler.
READ  Bir Erkeğin Size Aşık Olduğunun 17 Kanıtlı İşareti

Örneğin şöyle diyebilirsiniz: “Bana her şeyi anlatmak istemeyebileceğini anlıyorum, ancak bana karşı dürüst olman önemli. Eğer bilgi saklamaya devam edersen, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekebilir.”

 1. Profesyonel yardım isteyin
  Evlilikte ihmal yalanları ilişkinizde önemli bir sorun olmaya devam ediyorsa, profesyonel yardım almak gerekebilir. Bir terapist, her iki tarafın da davranışa neden olabilecek altta yatan sorunları tanımlamasına ve bir çözüm bulmaya çalışmasına yardımcı olabilir.

Bir terapist ayrıca sağlıklı iletişim kalıpları oluşturma ve uygun sınırlar belirleme konusunda rehberlik ve destek sağlayabilir.

4 tür yalan nedir?
Dört tür yalan vardır ve bunlar

Beyaz yalanlar
Bunlar, insanların birinin duygularını incitmekten kaçınmak için sıklıkla söyledikleri küçük yalanlardır. Örneğin, birine yeni kıyafetinin harika görünmediğini söylemek gibi.

İhmal yalanları
Bunlar, bir kişinin bir durumun algılanışını değiştirebilecek bilgileri sakladığı ihmal yalanlarıdır. Örneğin, arkadaşınıza sevgilisinin onu aldattığını söylememek gibi.

Kalın yüzlü yalanlar
Bunlar kandırmaya yönelik düpedüz yalanlardır. Örneğin, birisine diplomanız olmadığı halde diplomanız olduğunu söylemek.

Abartılı yalanlar
Bunlar, bir hikayeyi daha ilginç veya etkileyici hale getirmek için gerçeğin esnetildiği yalanlardır. Örneğin, olduğundan on kat daha büyük bir balık yakaladığınızı söylemek gibi.

İhmal ederek yalan söylemek bir tür Gaslighting midir?
İhmal ederek yalan söylemek bir tür gaslighting olabilir, ancak bu her zaman doğru değildir.

Gaslighting, bir kişinin başka bir kişinin gerçekliğini, hafızasını veya olaylara ilişkin algısını sorgulamasını sağlamaya çalıştığı bir tür psikolojik manipülasyondur. Bu genellikle yalanlar, yanlış bilgiler ve bilgi saklanması yoluyla yapılır.

İhmal yoluyla yalan söylemek gaslighting için bir araç olarak kullanılabilir çünkü kişinin gerçeklik algısını değiştirebilecek bilgilerin saklanmasını içerir.

Örneğin, bir kişi bir durum hakkında sürekli olarak bilgi saklarsa, diğer kişinin ne olduğuna dair algısını sorgulamasına neden olabilir. Bu, kişinin hafızasından veya gerçeklikten şüphe etmesine neden olabilir, bu da gaslighting’de yaygın olarak kullanılan bir taktiktir.

Ancak, ihmal yoluyla yalan söylemek her zaman gaslighting teşkil etmez. Bazen insanlar yüzleşme korkusu veya birinin duygularını incitmekten kaçınma arzusu gibi başka nedenlerle bilgi saklarlar.

Bunun bir tür gaslighting olup olmadığını belirlemek için davranışın arkasındaki bağlamı ve niyeti göz önünde bulundurmak önemlidir.

Son düşünceler
İhmal yoluyla yalan söylemek güven ihlaline, yakınlık kaybına, iletişim eksikliğine, çözülmemiş çatışmalara, ihanete uğramışlık hissine, saygı kaybına, duygusal mesafeye, dürüstlüğün azalmasına, sadakatin azalmasına ve hatta sevginin kaybolmasına yol açabilir.

İhmal yoluyla yalan söylemenin yaratabileceği etkinin farkına varmak ve eşinizle iletişiminizde dürüst ve şeffaf olmak önemlidir. Çift danışmanlığı, birlikte doğru çözümü bulmak ve üzerinde çalışmak için harika bir yoldur.

Partnerinizden bilgi saklamanın cazibesiyle mücadele ediyorsanız, bunu neden yaptığınızı düşünün.

Tepkilerinden korktuğunuz için mi? Sizi yargılayacaklarından veya hakkınızda kötü düşüneceklerinden mi korkuyorsunuz? Yoksa sadece bilgiyi paylaşmanın olası sonuçlarıyla uğraşmak istemiyor musunuz?

İhmal ederek yalan söyleme motivasyonlarınızı anlayarak, bu korkuların üstesinden gelmek ve partnerinizle daha güçlü, daha dürüst bir ilişki kurmak için çalışabilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir