İlişkilerde Sağlıksız Bağlanmanın 25 İşareti

İnsan doğduğu andan itibaren bağlanma ve bağlanma ihtiyacı vazgeçilmezdir. Sahip olduğunuz her ilişki bir bağlılıktır.

Ancak ilişkilerde sağlıklı ve sağlıksız bağlar vardır. Sağlıksız bir bağlanmanın işaretlerine geçmeden önce , bağlanmanın neden önemli olduğunu görelim.

Kurduğunuz ve gelecekte oluşturacağınız bağlar mutluluğunuzu, doyumunuzu ve yaşam kalitenizi belirlemede çok önemli bir rol oynar.

Bağlanma stiliniz, aileniz ve arkadaşlarınızla nasıl bağlantı kurduğunuz ve kurduğunuzdur. Romantik bağlanma şeklinizde yanlış veya aykırı bir şeyler bulursanız, bu sağlıksız bağlanma tarzlarının göstergesi olabilir.

Öyleyse bağlanma teorisine, çiftler arasındaki sağlıksız bağlanmaya, sağlıksız bir ilişkinin çeşitli işaretlerine ve bunun nasıl durdurulabileceğine bakalım .

Sağlıksız bağlanma stilleri ve etkileri

İki veya daha fazla kişi arasında gelişen uzun vadeli duygusal ve psikolojik bağlantıya bağlanma denir. İngiliz psikolog John Bowlby bağlanma teorisini önerdi .

Bağlanma teorisi, bir kişinin (bebeğin) bakıcısıyla ilk kez bağlantı kurmaya başlaması nedeniyle öncelikle çocukların ebeveynleri ile olan bağlanma tarzlarına dayanmaktadır.

Bu da bireyin hayatında sahip olacağı bağlanma stilinin türünü ve kuracağı ilişkilerin kalitesini belirlemenin önünü açar .

Araştırmalar, erken çocukluk deneyimlerinin, bağlanma stilleri de dahil olmak üzere kişinin psikolojik ve duygusal tepkilerini şekillendirdiğini göstermiştir. 

Güvenli bağlanma bağlanma teorisine göre en iyi bağlanma stilidir. Ancak inceleyeceğimiz üç tür sağlıksız bağlanma stili daha var. Ayrıca sağlıksız bağlanmanın ilişkilerdeki, özellikle de romantik ilişkilerdeki etkisine de bakalım.

1. Kaygılı/kararsız bağlanma

Bir çocuk ebeveynlerinden tutarsız sevgi ve ilgi görürse, bu bağlanma stilinin oluşması muhtemeldir. Neden? Çünkü çocuğun gördüğü sevginin doğası tutarlı değildir.

Böylece çocuk, ebeveynleriyle bağlantıda kalma konusunda yoğun bir ihtiyaç geliştirir. Aşırı tetikte olma ve yapışkan davranışlar bu bağlanma stilinin yaygın ifadeleridir.

İlişkiler üzerindeki etkisi:

Romantik ilişkilerde insanlar, sevdiklerini tatmin etmek için büyük çaba gösterirler. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, partnerlerinin düşüncelerinden, duygularından, kararlarından vb. kendilerinin sorumlu olduğunu varsayarlar.

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişiyle ilişki içinde olmak; istikrarsızlık, akıl oyunları ve çatışmalarla karakterize edilir.

2. Kaçınmacı bağlanma 

İlişkilerde sağlıksız bağlanmanın ikinci biçimi ise çocuğa duygusal açıdan mesafeli ve katı davranan ebeveynlerin çocuklarında gelişen kaçınmacı bağlanmadır .

Çocuğun temel bağlanma ihtiyacı karşılanmadığında çocuk, temel ihtiyaçların karşılanmamasının acısından kaçınmak için kaçıngan hale gelir.

İlişkiler üzerindeki etkisi:

Bu tür bireyler, anlamlı bağlantıların ve yakınlığın bağımsızlığın kaybıyla sonuçlanacağını dikte eden bir inanç sistemiyle büyürler. Yani bundan kaçınıyorlar!

Bu kişiler yakınlık arzulasa da mesafeyi korumaya dikkat ederler. Duygusal yakınlığı cinsel yakınlıktan ayırma konusunda nettirler ve sıklıkla bağlılık sorunları yaşarlar.

3. Düzensiz bağlanma

Üçüncü bağlanma stili, kaçınmacı ve kaygılı bağlanma stillerini birleştirir. Duygusal açıdan ulaşılamayan/uzak bakıcılar tarafından yetiştirilen bir çocuk bu bağlanma stilini geliştirebilir. Böyle bir çocuk sıklıkla fiziksel ve/veya duygusal istismarın kurbanı olur.

READ  Eğlenmek İçin Flört Etmek vs Kasıtlı Flört Etmek

Bu tür çocuklar güvenlik ihtiyaçları, anne-babalarına yakınlık ve kendilerini koruma ihtiyaçları arasında sıkışıp kalırlar. Bunu ebeveynlerinin istismarından korktukları için yapıyorlar.

İlişkiler üzerindeki etkisi:

Empati eksikliği, zayıf iletişim becerileri ve anlayış eksikliği, bu tür insanların romantik ilişkilerde uğraştığı sorunlardır.

Duygusal bağlanma: Ne zaman sağlıksızlaşır?

İşaretleri, bağlanma sorunlarını ve sağlıksız bir bağın nasıl kırılacağını tanımlamadan önce, çiftler arasındaki duygusal bağın ne zaman sağlıksız hale gelebileceğine odaklanalım.

Sağlıksız ilişkilere neyin sebep olduğunu anlamak, yani kişinin yetiştirilme tarzı, romantik ilişkilerde sağlıksız bağlanmaya yatkın olup olmadığınızı belirlemenizi kolaylaştırabilir.

Kendinizi sevdiğiniz kişiyle akıl oyunları oynarken, onu memnun etmek için sürekli çaba gösterirken, onun eylemlerinden veya duygularından sorumlu hissediyorsanız, yakınlıktan kaçınıyorsanız, bunun sağlıksız bir duygusal bağlanma olma ihtimali vardır.

Romantik ilişkilerde sağlıksız duygusal bağlanmayı nasıl düzelteceğinizi öğrenmek önemlidir çünkü zaten kararlı bir ilişki içindeyseniz sağlıksız bağlanma tarzınız sevdiğiniz kişinin hayatını önemli ölçüde bozabilir.

İlişkilerde sağlıksız bağlılığın 25 işareti

İlişkilerdeki sağlıksız bağlanmayı net bir şekilde anlamak için aşk konularındaki sağlıksız bağlanmanın çeşitli işaretlerini tanımlamak zorunludur.

1. Sevgilinizin sizi görmezden geldiğini varsaymak

Sağlıksız bağlanmanın en önemli işaretlerinden biri, partneriniz size yanıt vermediğinde onun hakkında olumsuz şeyler varsaymaktır. Diyelim ki onu aradınız veya mesaj attınız ve hemen cevap vermediler; anında sevgilinizin sizi görmezden geldiğini varsayıyorsunuz.

2. İhtiyaçlarınıza öncelik vermemek (hiç)

Birine fazla bağlanmanın bir başka işareti de ihtiyaçlarınızı tamamen unutmanızdır. Farkında olsanız bile, kendi ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda pek sıkıntı çekmiyorsunuz; bu insanları memnun ediyor.

Sağlıksız duygusal bağlanma stiline sahip kişiler, partnerlerinin gereksinimlerine odaklanma eğilimindedirler ve hatta bazen partnerleri istemese bile bu “ihtiyaçları” bile karşılarlar.

3. “Sonsuza Kadar Mutluluk” Efsanesi

Sağlıksız bağlanma stilleri, insanların kesinlikle “sonsuza kadar mutlu” veya “ruh eşi” veya “o” olacağı beklentisiyle arkadaşlık arama zihniyetine sahip olmalarına neden olabilir. Bunun nedeni, onların temel doyurulmamış bağlanma ihtiyaçlarını tatmin etmenin bir yolu olmasıdır.

4. Partneriniz olmadan gelecek olmaz 

Bağlanma sorunlarınız varsa, hayatınızı veya geleceğinizi sevdiğinizin varlığı olmadan kesinlikle hayal edememe olasılığınız da yüksektir. Sanki onlarsız bir geleceğin (iyi ya da kötü) imkânı yokmuş gibi.

5. Sürekli onay aramak

Sağlıksız bağlanma stiline sahip kişiler, kişinin kendi ihtiyaçlarına öncelik vermemesi ve bunlara odaklanmamasının yanı sıra, zamanlarının büyük çoğunluğunu sevdiklerinin ihtiyaçlarına odaklanarak da geçirirler. Bu ihtiyaçları karşılama motivasyonu, insanları memnun etmekten kaynaklanır çünkü dış kaynaklardan sürekli onaya ihtiyaç duyarlar.

Araştırmalar, sürekli onaylanma ihtiyacının kaygı ve strese yol açarak bunu sizin için sağlıksız hale getirebileceğini gösteriyor. 

6. Duygusal yakınlıktan kaçınma

Kaçınmalı bağlanma stiline ve hatta düzensiz bağlanma stiline sahip bireyler, çoğu zaman yakınlığı arzulama ve sevdiklerini kendinden uzaklaştırma mücadelesiyle uğraşırlar.

READ  Bir İlişkide Sesinizin Duyulmadığını Hissediyorsanız Ne Yapmalısınız?

7. Aşırı kıskançlık

Sağlıksız bağlanma stiline sahip bireyler her zaman partnerlerine aşırı odaklandıklarından, inceleme, meditasyon yapma ve bunun sonucunda partnerlerinin hareketleri hakkında olumsuz sonuçlara varma eğilimindedirler. Bu durum, bu kişilerin gereksiz ve aşırı kıskançlık yaşamasına neden olabilir.

8. Hemen sonuca varmak

Yetişme tarzları nedeniyle sağlıksız duygusal bağlanma stiline sahip kişilerin olumsuz düşünme kalıpları, onları , bu şekilde düşünecek sağlam bir kanıt olmasa bile, sevdikleri kişi hakkında sürekli olarak (çoğunlukla olumsuz) sonuçlara varmaya eğilimli hale getirir.

9. Yalnız vakit geçirmekten keyif almamak

İlişkilerde sağlıksız bağları olan insanlar genellikle tüm enerjilerini ve zamanlarını partnerlerine, yaptıklarına, hissettiklerine ve neye ihtiyaç duyduklarına odaklarken bulurlar. Yalnız kaldıklarında kendilerini boş ve rahatsız hissederler.

10. Sevgilinin ihtiyaçlarıyla meşgul olmak

Bu, kendinize odaklanmamakla el ele gider. Sevdiklerini ve sevdiklerini memnun etme ihtiyacı yüksek olan insanlar, kendilerine, hedeflerine, arzularına ve çıkarlarına hiç odaklanmazlar. 

Tüm enerjilerini sevdiklerine odaklanarak harcarlar, bu da ilişkilerde sağlıksız bağlılığın işaretidir.

11. Kurtarma davranışı

Romantik ilişkilerde bağlanma sorunu yaşayan kişiler genellikle partnerlerinin hayatını oldukça kontrol edebilirler. 

Kontrol ihtiyacı, partneriyle ilgili en önemsiz şeyleri de içerir. Bu nedenle, bu tür insanlar yardım istemeden partnerlerinin sorunlarını çözme eğilimindedirler.

12. Sürekli güvence

Düşük benlik saygısı ve güvensizlik bağlanma sorunlarıyla ilişkili yaygın sorunlardır. Bağlanma sorunları olan insanlar, partnerlerinin onları sevmemesi veya onlarla ilgilenmemesi nedeniyle sürekli bir güvensizlik duygusuyla boğuşurlar. Bu nedenle sevdiklerinden sürekli güvence almaya çalışırlar.

13. Duygular karşılıklı değildir

Sağlıksız duygusal bağlanma tarzları çoğu zaman insanların yeterince sevilmediklerini veya sevdiklerine duydukları duyguların aynı şekilde veya yoğunlukta karşılıklanmadığını hissetmelerine neden olur.

14. “Keyifsiz” hissi

Kaçınmacı veya düzensiz bağlanma stilleri, insanların sevdikleriyle genel yakınlık ve yakınlık konusunda zorluk yaşamaları nedeniyle romantik ilişkilerde bunalmış hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle romantik ilişkilerinde kendilerini “keyifsiz” hissedebilirler.

15. İlişkiyle ilgili belirsizlik

Sevdiklerinin onları sevip sevmediği veya onlarla ilgilenip ilgilenmediği konusundaki sürekli güvensizliğin yanı sıra, ilişkilerdeki sağlıksız bağlanma çoğu zaman insanların ilişkinin geleceği konusunda belirsizlik hissetmesine neden olabilir.

16. Sınırların olmaması

Sağlıksız bağlanma stilleri çoğu zaman kişilerin sevdiklerinin sınırlarını aşmalarına, sağlıklı sınırlara sahip olma kavramını anlayamamalarına , sınır fikrinden rahatsız olmalarına ve kendilerine ait sınırlara sahip olamamalarına neden olabilmektedir.

Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, romantik ilişkilerini hayatlarının merkezine koyarlar.

17. Terk edilme korkusu

Kaygılı ve kaçınan bağlanma stiline sahip kişiler sadece romantik ilişkileri konusunda kararsız olmakla kalmaz, aynı zamanda sevdikleri tarafından terk edilmekten de korkarlar.

Bu nedenle kaçınmacı bağlanma stiline sahip kişiler ilişkilerden kaçınırken, kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler romantik ilişkilerde sürekli güvence ve onay ararlar. 

18. İletişime bağımlılık

Her ne kadar kişinin partneriyle düzenli, sağlıklı ve doğrudan iletişim kurmaya çalışması normal olsa da, sağlıksız duygusal bağlanma tarzına sahip bireyler çizgiyi çekmekte zorlanırlar.

READ  Sizi Kovalayacak Bir Kaçınmayı Nasıl Sağlayacağınızın 14 Yolu

Sevdikleriyle sürekli konuşmak, mesaj atmak ya da sevgilileriyle görüntülü sohbet etmek isterler. Sürekli olarak partnerlerinin yanında olmak isterler. 

19. Duygusal bağımlılık

İlişkilerdeki sağlıksız bağlanma da sıklıkla bireylerin partnerlerinin davranışları nedeniyle ruh hallerinin uzun süre kolayca etkilenmesine izin vermesine yol açabilmektedir.

Sevdiğiniz kişi telefonunuza cevap veremediğinde üzülmek güzel olsa da, bu nedenle ruh halinizin tüm gün (veya daha uzun süre) boyunca bozulması endişe vericidir.

20. Su işleri

Bu, sağlıksız bağlanma nedeniyle duygusal bağımlılığın daha incelikli bir şeklidir. En önemsiz şeylerde bile kolayca ağlamaya eğilimli olduğunuzu fark ederseniz, bu ilişkilerdeki sağlıksız bağlılığın bir işareti olabilir.

21. Değerlerinizden ödün vermek

Sağlıksız bağlanma stiline sahip kişiler, hayatlarını romantik ilişkileri etrafında merkezledikleri ve insanları memnun etmeye oldukça yatkın oldukları için, sevdiklerini etkilemek veya memnun etmek için çoğu zaman büyük çaba gösterirler. Hatta bu onların değerlerinden, ahlakından, inançlarından vb. taviz vermek anlamına bile gelebilir.

22. Bencil duygular

Sağlıksız bağlanma kalıplarına sahip kişilerde, güçlü bir sahiplenme duygusu ve eğer partnerimi memnun edemezsem kimse memnun edemez gibi bencil duygular yaygındır. 

23. Kızgınlık

Akıl oyunları oynamak, sevdiğinize karşı bencil duygular beslemek, (sağlam bir delil olmasa bile) olumsuz sonuçlara varmak, sevdiğinize karşı yoğun kırgınlık duygularına yol açabilir.

24. Duygular tamamen sevgilinize bağlıdır

Bu sadece bir ilişki uğruna kişinin değerlerinden veya inançlarından ödün vermesiyle ilgili değildir. Sağlıksız duygusal bağlanma, insanların duygularının tamamen sevdikleri kişi tarafından kontrol edilmesine bile izin verebilir.

25. Bırakamama

Sağlıksız bağlanma örüntülerine sahip kişinin aşırı bağımlılığı, onun kalp kırıklığıyla veya romantik bir ilişkiyi bitirme fikriyle baş etmesini son derece zorlaştırabilir.

İlişkilerde sağlıksız bağlanma üzerinde nasıl çalışılır?

Sağlıksız ilişki kalıplarını kırmak söz konusu olduğunda, sizin veya partnerinizin yukarıda bahsedilen sağlıksız bağlanma belirtilerinden bazılarını sergileyip sergilemediğinizi belirlemek çok önemlidir.

  •   Kendinizi anlamak ve sağlıksız bir bağlanma stili geliştirmiş olduğunuzu kabul etmek, sağlıksız bağlanma stilini düzeltmenin ilk adımıdır.
  •   Bu kendini keşfetme ve iyileştirme sürecinde kendinize karşı sabırlı olmanız çok önemlidir.
  •   İlgi alanlarınızın ve tutkularınızın peşinden gitmek için kendinize odaklanmaya zaman ayırmayı unutmayın. İhtiyaçlarınızı belirleyin. Bunları yerine getirin.
  • Bağlanma sorunlarının nasıl çözüleceğini   öğrenirken , başkalarından destek ve yardım almanın sorun olmadığını bilmek de çok önemlidir. Bu, danışmanlık, psikoterapi veya sağlıksız bağlanma sorunlarının üstesinden gelme konusunda bir kurs yapmayı düşünmeyi içerebilir.

Çözüm

Kendinizde sağlıksız duygusal bağlanma kalıplarına eğilim tespit ettiyseniz yukarıda bahsedilen ipuçlarını uygulamayı düşünün! İlişkinizi daha sağlıklı hale getirmeye doğru ilerleyin.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir