Evlilik Nedir? Tanımı, Amacı, Türleri ve Önemi

Zamanın ötesinde bir kurum olan evlilik, her biri ortak hayalleri, kahkahaları ve yarının vaadini temsil eden, birlikte örülmüş iki hayatın güzel yolculuğudur. 

Bu kelimelerin ötesinde bir bağlılık, bir ömrü tanımlayan anlarla dolu bir yolculuk. Evlilik sadece bir sözleşme değildir; Bu, pusulanın sevgi, haritanın anlayış ve yol gösterici yıldızın güven olduğu ortak bir maceradır. 

Evlilik nedir diye merak ediyorsanız, hem sakin denizlerin hem de fırtınalı havaların kucaklaşması, kırılganlığın ve gücün sığınağıdır. Evliliğin özünü keşfetmek için bize katılın; ortaklığın, arkadaşlığın ve asla bitmeyen bir aşk hikayesinin kutlaması.

Evlilik nedir?

Evlilik ne anlama geliyor? Evlilik, yaşam yolculuğu boyunca birbirlerinin yanında olmaya söz veren iki kişi arasındaki sevgi ve yürekten bağlılığın karışımıdır. Bu, dostluğun ötesine geçen, iki ruhu yaşam boyu ortak kılan kalplerin birliği, bir bağdır.

 • evliliğin tanımı 

Evliliğin tanımını ya da evlilik anlamını arayanlar bu kavramın ne kadar derin olduğunun farkında olmayabilir.

Evlilik, iki kişi arasında, genellikle sevgi ve karşılıklı bağlılığa dayanan, yasal olarak tanınan ve çoğunlukla törensel bir birliktir. Sorumlulukları ve duyguları paylaşmayı ve evli bir çift olarak birlikte bir hayat kurmayı içerir.

 • Evlilik için başka bir kelime nedir? 

Evlilik aynı zamanda evlilik, evlilik veya düğüm atma eylemi olarak da adlandırılabilir. Bu sözlerin tümü, iki kişinin sevgi dolu bir ortaklık içinde bir olduğu aynı güzel birlikteliği anlatıyor.

 • Evliliğin kısa tarihi

Evliliğin uzun ve çeşitli bir tarihi vardır . Ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı düzenlenen ittifaklardan günümüzün sevgi ve arkadaşlığa odaklanmaya doğru evrildi. Zaman içerisinde farklı kültür ve inançlara uyum sağlayarak insan toplumunun temel taşı olarak kalmış, birlik ve beraberliği simgelemiştir.

Evliliğin kökeninden bahsedersek yine eski bir kavramdır. 

Kökleri insanlık tarihinin derinliklerine uzanan evliliğin bilinen en eski örneği binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Antik Mezopotamya’da Sümerler, MÖ 2350 civarında Ur-Nammu yasalarını kil tabletlere yazdılar. 

Bu eski yasal kanunlar arasında, evliliğin tanınması ve düzenlenmesi de vardı; bu, kurumun insan toplumundaki kalıcı öneminin bir kanıtıydı. 

Bu ilk örnek, kurumun ilişkileri, mirası ve sosyal yapıyı yönetmedeki rolünü ortaya koyarak, çağlar boyunca sayısız medeniyetin değerlerini geliştirmeye, şekillendirmeye ve yansıtmaya devam eden bir geleneğin başlangıcına işaret ediyordu.

Evlilik neden önemlidir?

Evlilik bir toplumun kalbi gibidir; sevgiyi, istikrarı ve ortaklığı pompalar. Aileleri güçlendiren, aidiyet duygusu yaratan, bireylerin hayatlarını paylaşmaları için sıcak bir kucaklaşma sunan bir temel taşıdır. 

Evliliğin önemi, yalnızca bireysel yaşamları değil, bir bütün olarak toplumu şekillendirerek sevgiyi, arkadaşlığı ve duygusal desteği teşvik etme yeteneğinde görülür.

 • Evliliğin toplumsal etkisi

Evlilik önemli bir toplumsal etki taşır. 

Araştırmalar, evli çiftlerin genellikle daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa, daha yüksek mutluluk düzeyine ve finansal istikrara sahip olduklarını göstermektedir.

Evli ailelerde büyüyen çocuklar akademik ve duygusal açıdan başarılı olma eğilimindedir. Evlilik, sosyal dokuyu güçlendirerek sorumluluk ve topluluk duygusunu teşvik edebilir. Evliliğin faydaları iyi belgelenmiştir ve toplumun genel refahına katkıda bulunur.

 • Farklı kültürlerde evliliğin rolü

Evlilik herkese uyan tek tip bir kavram değildir; kültürler arasında çok güzel bir çeşitlilik var. Hindistan’daki geleneksel görücü usulü evliliklerden Batı toplumlarındaki aşk evliliklerine kadar amaç ve gelenekler büyük farklılıklar gösteriyor. 

Örneğin, Japonya’da evlilik genellikle aile bağlarını ve gelenekleri sürdürmenin bir yolu olarak görülürken, İskandinavya’da cinsiyet eşitliğinin sembolüdür. Dünyanın her yerinde evliliğin rolü, insan varlığının dokusunu zenginleştiren kültürel değerlerin, inançların ve geleneklerin bir yansıması olarak hizmet ediyor.

Modern trendlerden bahsederken, bir araştırma bulgusu da 1960 ile 2011 yılları arasında kadın ve erkeklerin evlilik ilişkisine girme aşamasının üç ila beş yıl arttığını gösteriyor.

Evliliğin amacı nedir?

Evliliğin amacı nedir? Evliliğin hayatımızdaki amacının ne olduğunu anlamaya çalışalım. 

Evliliğin insanların hayatındaki ve sosyal düzenindeki amacı karmaşık ve çok yönlüdür  .

Evlilik, bireylerin ve ailelerin istikrar ve güvenliğine katkıda bulunan duygusal arkadaşlık, sosyal destek, üreme ve aile oluşumunun yanı sıra hukuki ve mali faydalar sağlar. Çocuk yetiştirmek için istikrarlı bir ortam sağlayarak aidiyet ve topluluk duygusu yaratır. 

READ  Erkekler Sevdikleri Kadını Neden Bırakır? 21 Olası Sebep

Ayrıca evlilik, aidiyet duygusu ve sosyal destek oluşturmaya yardımcı olan bir sosyal kurum görevi görür. Bireylere bir aile ve arkadaş ağı sağlayarak bir destek ve bağlantı topluluğu yaratır. 

Umberson ve diğerleri, 2010’a göre , güçlü bir sosyal destek sistemine sahip olmak, daha iyi zihinsel sağlık ve daha uzun ömürle bağlantılıdır.

İstikrarlı ve sevgi dolu bir evlilik ortamında büyüyen çocuklar aynı zamanda daha iyi duygusal refaha ve yaşamda daha iyi sonuçlara sahip olma eğilimindedir. Dolayısıyla evliliğin bireylerin, ailelerin ve bir bütün olarak toplumun refahı ve mutluluğunda hayati bir rol oynadığı sonucuna varılabilir.

Evliliklerin özellikleri ve türleri

Evlilik ve evlilik kuralları, her biri kendine özgü özelliklere ve dinamiklere sahip çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Bireylerin seçeceği evlilik türü kültürel, dini ve kişisel faktörlerden etkilenir. Başlıca evlilik türlerinden bazılarını inceleyelim .

 • Tek eşli evlilik: Bu, bir kişinin aynı anda yalnızca bir eşle evli olduğu en yaygın evlilik şeklidir. İki kişi arasındaki özel bağlılık ve sadakat ilkesine dayanır. Tek eşli evlilikler dünya çapında birçok toplumun temelini oluşturur.
 • Çok eşli evlilik: Çok eşlilik, aynı anda birden fazla eşe sahip olma uygulamasıdır. Ayrıca iki türe ayrılabilir: bir erkeğin birden fazla karısı olduğu polijini ve bir kadının birden fazla kocası olduğu poliandri. Çok eşli evlilikler çeşitli kültürlerde bulunur ve bunları yöneten belirli gelenek ve kurallara sahiptir.
 • Eşcinsel evlilik: Son yıllarda eşcinsel evliliklerin giderek daha fazla tanınması ve kabul edilmesi söz konusudur . Bunlar aynı cinsiyetten bireyler arasındaki evliliklerdir. Bu tür evlilik, toplumsal tutum ve değerlerdeki değişimi yansıtarak birçok ülkede yasal olarak tanınmaya başlamıştir.
 • Görücü usulü evlilik: Görücü usulü evlilikler, bireyin eş seçiminde ailelerin veya aracıların önemli bir rol oynadığı varsayımına dayanmaktadır. Pek çok kültürde ebeveynler veya diğer aile üyeleri uyumluluk, sosyal statü ve aile geçmişi gibi faktörlere dayalı olarak uygun bir eş bulma konusunda başı çekerler.
 • Aşk evliliği: Aşk evlilikleri, iki kişi arasındaki karşılıklı çekiciliğe ve duygusal bağa dayanır . Bu evlilik türünde bireyler partnerlerini kişisel duygu ve arzularına göre seçerler. Aşk evlilikleri birçok Batı kültüründe yaygındır ve dünya çapında popülerlik kazanmaktadır.

Bunların genel kategoriler olduğunu ve evliliklerin örtüşen özelliklere sahip olabileceğini veya belirli bağlama ve kültürel uygulamalara bağlı olarak birden fazla türe ayrılabileceğini unutmamak önemlidir.

Çeşitli evlilik türlerine ek olarak, her evliliğin kendi dinamiğine ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunan kendine has özellikleri vardır. 

Evliliklerin özellikleri arasında bağlılık, iletişim, güven, paylaşılan değerler, esneklik ve uyum, duygusal destek ve yakınlık yer alır . Bunlar evliliğin dinamiklerine ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunan önemli faktörlerdir.

Evlilik vs. Genel Hukuk Evliliği: Fark nedir?

Evlilik ve genel hukuk evliliği iki farklı ilişki türüdür. Farklılıklara bakalım

Evlilik

Evlilik, iki kişi arasında yasal haklar, sorumluluklar ve yükümlülüklerle birlikte gelen, yasal olarak tanınan bir birlikteliktir. Genellikle bir düğün töreni veya yasal bir süreçle resmileştirilir. 

Bir evlilikte, çiftler genellikle bir evlilik ruhsatı alırlar ve birleşmeleri bir evlilik memuru tarafından onaylanır. Evlilik, miras hakları, vergi avantajları ve eşiniz için tıbbi kararlar alma yeteneği gibi çeşitli yasal korumalar sağlar.

Ortak Hukuk Evliliği

Ortak hukuk evliliği nedir?

Fiili evlilik veya resmi olmayan evlilik olarak da bilinen ortak hukuk evliliği, bir çiftin resmi bir düğün töreni veya evlilik ruhsatı olmadan evli partnerler olarak birlikte yaşadığı bir ilişki türüdür. 

Bazı yargı bölgelerinde, birlikte yaşamak için belirli kriterleri karşılayan ve kendilerini evli olarak tanıtan çiftlerin nikahsız evlilikleri olduğu kabul edilebilir. Nikahsız evlilik için özel şartlar yargı yetkisine göre değişir.

Amerikan Barolar Birliği’ne göre evlilik ile genel hukuk evliliği arasındaki temel fark, yasal tanınma ve resmileştirmedir. Evlilik yasal bir statüye sahip olsa ve açık hak ve sorumluluklar sağlasa da, genel hukuk evliliği, resmi bir süreç olmaksızın çiftin davranışına ve birlikte yaşamasına dayalı olarak tanınır.

READ  İlişkilerde 25 Manipülasyon Örneği

Nikahsız evliliklerin tanınmasının yargı yetkisine bağlı olarak değiştiğini unutmamak önemlidir. Bazı ülkeler veya eyaletler, genel hukuk evliliklerini tanır ve onaylar, bazıları ise tanımaz. Ortak hukuk ilişkilerinin hukuki durumunu belirlemek için kendi yargı alanınızdaki yasalara başvurmanız tavsiye edilir.

Evlilik cüzdanı nedir ve nasıl başvurulur?

Evlilik cüzdanı, bir çiftin evlenmesine izin veren yasal bir belgedir. Çoğu yargı bölgesinde evlilik töreninin gerçekleştirilebilmesi için bu bir ön koşuldur. İşte evlilik lisanslarıyla ilgili bazı basit ama bilgilendirici bilgiler

 • Gereksinimleri kontrol edin: Kimlik ve evlenmeye uygunluk kanıtı gibi hangi belge ve bilgileri sağlamanız gerektiğini öğrenin.
 • Başvuruyu doldurun: Evlilik lisansı başvuru formunu kişisel bilgilerinizle doldurun .
 • Gerekli belgeleri gönderin: Varsa kimlik ve boşanma kararları gibi gerekli belgeleri toplayın.
 • Ücreti ödeyin: Genellikle evlilik cüzdanı başvurusuyla ilgili bir ücret vardır.
 • Lisansı bekleyin ve alın: Bazı yargı bölgelerinde lisans verilmeden önce bir bekleme süresi vardır. Onaylandıktan sonra, genellikle belirli bir süre için geçerli olan evlilik ruhsatını alabilirsiniz.

Doğru ve güncel bilgiler için yerel hükümet dairenizin özel gerekliliklerini ve prosedürlerini kontrol etmeyi unutmayın.

Evliliğin faydaları nelerdir?

Evlilik bir ilişkide büyük bir adımdır ve birçok fayda sağlar . Bunlardan bazılarına bir göz atalım

 • Yasal faydalar

Evlilik, her eşe belirli yasal haklar ve korumalar sağlayan, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Örneğin evli bir çift, birbirleri adına tıbbi kararlar alma hakkına sahiptir ve eğer biri vasiyetsiz vefat ederse, birbirlerinin mal varlığını miras olarak alabilirler.

 • Sosyal faydalar

Evlilik, size hayatın iniş çıkışlarını paylaşabileceğiniz bir partner vererek sosyal destek ve arkadaşlık duygusu sağlar. Araştırmalar evli çiftlerin evli olmayanlara göre daha tatmin edici birlikteliklere sahip olma eğiliminde olduklarını göstermiştir.

 • Sağlık yararları

Evli bireyler, evli olmayanlara göre daha iyi sağlık sonuçlarına sahip olma eğilimindedir. Kalp hastalığı, diyabet veya depresyon gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma olasılıkları daha düşüktür; dahası, daha uzun ömürlü olma eğilimindedirler.

 • Vergi avantajları

Evli çiftler devletin vergi indirimlerinden yararlanabilir. Belirli kredilere, kesintilere ve muafiyetlere hak kazanmalarına yardımcı olabilecek ortak vergi beyannameleri sunabilirler.

Bazı çiftler evli olmaları nedeniyle federal gelir vergilerinden bir “bonus” alıyorlar. Diğer çiftler ise “ceza” çekiyor. Miktar önemli olabilir. Karar verici faktörler nelerdir? WSJ’den Jason Bellin bu videoda şöyle açıklıyor:

https://youtube.com/watch?v=v43Cgum7O3U%3Fsi%3Dx2eojaH64BY-XqCF

Evlilik yasaları: Yasal haklar ve gereksinimler

Evlilik yasaları , evlenmek isteyen çiftlerin yasal haklarını ve gerekliliklerini düzenler . İşte evlilik yasalarına ilişkin basit ve bilgilendirici bir genel bakış

Yasal haklar:

Evlilik yasaları evli çiftlere çeşitli yasal haklar tanır. Bu haklar yargı yetkisine bağlı olarak değişebilir ancak genellikle şunları içerir:

 • Miras hakları: Eşler birbirlerinden mal ve varlıkları miras alma hakkına sahiptir .
 • Karar verme hakları: Evli çiftler, gerektiğinde eşleri adına önemli tıbbi, mali ve hukuki kararlar alabilirler.
 • Aile yardımları: Evlilik, sağlık sigortası, sosyal güvenlik ve emeklilik planları gibi yardımlara erişim sağlayabilir.
 • Ebeveyn hakları: Evli çiftler yasal olarak ebeveyn olarak tanınırlar ve çocuklarla ilgili belirli hak ve sorumluluklara sahip olabilirler.

Gereksinimler:

Çiftlerin evlenebilmeleri için kanunların belirlediği bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu gereksinimler bir yargı bölgesinden diğerine farklılık gösterse de, bazı yaygın gereksinimler şunları içerir:

 • Yaş şartı: Çiftlerin evlenmek için yargı yetkisine göre değişiklik gösterebilecek minimum yaş şartını karşılaması gerekir .
 • Rıza: Her iki kişinin de özgürce ve isteyerek evliliğe rıza göstermesi gerekir.
 • Evlilik ruhsatı: Çiftlerin genellikle evlenmeden önce yerel hükümet dairesinden evlilik ruhsatı almaları gerekir .
 • Bekleme süresi: Bazı yargı bölgelerinde evlilik ruhsatının alınması ile gerçek düğün töreni arasında bir bekleme süresi vardır.
 • Tören formaliteleri: Yargı yetkisine bağlı olarak çiftlerin, tanıkların veya bir nikah memurunun da dahil olabileceği resmi bir düğün töreni yapması gerekebilir.

Evlilikteki kırmızı bayraklar nelerdir?

Evlilik her ne kadar zorlu olsa da güzel bir şeydir. Ancak evliliğinizin sorunlu olduğunu gösteren bazı işaretler vardır. İşte dikkat etmeniz gereken bazı kırmızı bayraklar:

 • İletişim arızası

Bir evlilikteki en endişe verici tehlike işaretlerinden biri, eşler arasındaki iletişimin bozulmasıdır. Çiftler iletişim kurmakta sorun yaşamaya başladığında birbirlerinden uzaklaşma eğilimi gösterirler ve bu durum sonunda yanlış anlama, güvensizlik ve kırgınlık gibi daha büyük sorunlara yol açabilir.

 • Samimiyet eksikliği
READ  Karınıza Saygı Duymanın 25 Yolu

Fiziksel yakınlık sağlıklı bir evliliğin önemli bir yönüdür. Siz veya eşiniz birlikte samimi anlar geçirmeye, fiziksel olarak yakın kalmaya veya eskiden doğal gelen bir şeye olan ilginizi kaybetmişseniz, bu daha derin bir altta yatan soruna işaret edebilir.

 • Sadakatsizlik

Herhangi bir ilişkide aldatma veya sadakatsizlik en büyük ihanettir. Bir partnerin hile yapması güven kaybına yol açabilir ve ilişkiye onarılamaz zararlar verebilir. Güveni yeniden inşa etmek ve böyle bir ihanetten iyileşmek zorlu bir yolculuktur.

 • Sahtekârlık

Dürüstlük eksikliği, evliliğin sorunlu olduğunun bir başka işaretidir. Bir partnerin dürüst olmaması güvenin bozulmasına neden olabilir ve ilişkide ilerlemeyi zorlaştırabilir.

 • Sürekli kavga

Eşinizle sık sık yaşanan çatışmalar, karşılanmayan ihtiyaçlardan, geçmiş sorunlardan veya iletişim kesintilerinden kaynaklanabilir . Bu daha derin endişeleri gidermek için çiftler, anlayış ve iyileşme sağlamak amacıyla terapi veya danışmanlığı düşünmelidir.

Evlilik, sorular ve zorluklarla dolu karmaşık ve güzel bir yolculuktur. Gelin evlilik, onun iniş ve çıkışları ve bu yaşam boyu birliktelikte iletişim ve anlayışın rolü hakkındaki bazı genel soruları inceleyelim.

 • Kutsal Kitap evlilik hakkında ne diyor?

Kutsal Kitapta evliliğin ne olduğunu anlamak , anlamaya ve düşünmeye değer. İncil’deki evliliğin tanımı basit ama yine de anlaşılması güzel.

İki kişi arasında sevgiyi, bağlılığı ve sadakati vurgulayan kutsal bir antlaşma olarak kabul edilir. “ Tanrının birleştirdiğini kimse ayırmasın ” (Matta 19:6) gibi ayetler evliliğin kutsallığının altını çizer. 

Kutsal Kitap eşlere birbirlerini sevmeyi, saygı duymayı ve desteklemeyi öğreterek güçlü ve kalıcı bir birlikteliğin temelini oluşturur.

 • Evliliğin en zorlu yılları hangileri?

İlk yıllar ve orta yaş genellikle bir evliliğin en zorlu aşamalarını temsil eder . Çiftler birlikte yaşamaya alıştıkça ilk alışma dönemi zor olabilir. 

Daha sonra orta yaş krizleri ve çocuk yetiştirme ve kariyer yönetimi talepleri ilişkiyi zorlayabilir. Bu zamanlarda açık iletişim ve destek çok önemlidir.

 • Evlilik cüzdanı neden bu kadar önemli?

Evlilik cüzdanı yasal bir belgeden daha fazlasıdır; devletin sendikanızı tanıdığı anlamına gelir. Vergi avantajları ve miras hakları gibi temel hak ve faydaları sağlar. Ayrıca, her iki eşi de koruyarak, gerektiğinde evliliğin yasal olarak feshedilmesine yönelik bir çerçeve sağlar.

 • Evlilikte bazı yaygın zorluklar nelerdir?

Yaygın zorluklar arasında iletişim kesintileri, finansal stres, çocuk yetiştirme ve değerler ile hedefler arasındaki farklılıklar arasında gezinme yer alır. Bu zorlukların üstesinden gelmek her iki ortağın da sabır, anlayış ve uzlaşmasını gerektirir.

 • Evlilikte iletişim neden önemlidir?

İletişim bir evliliğin can damarıdır. Anlayışı, güveni ve duygusal bağı geliştirir. Açık ve dürüst konuşmalar çatışmaların çözülmesine, yakınlık kurulmasına ve her iki tarafın ihtiyaçlarının ve duygularının duyulmasını ve saygı duyulmasını sağlamaya yardımcı olur.

 • Evli çiftler cinsel yakınlık çatışmalarını nasıl ele alıyor?

Cinsel yakınlık çatışmaları yaygındır ancak yönetilebilir. Anahtar, yargılamadan açık diyalogdur. Her iki partnerin de güvende ve saygı duyulduğunu hissetmesini sağlayarak arzuları, sınırları ve endişeleri açıkça tartışın. Bir terapist veya danışmandan rehberlik almak da bu sorunların çözümünde faydalı olabilir.

Evlilik ve çeşitli tonları

Evliliğin yaşamlarımız üzerinde derin bir etkisi olabilecek birçok yönü (sosyal, yasal, finansal ve duygusal) vardır. 

Bir partnere bağlılığı yasallaştırmak ve ömür boyu bir arkadaş edinmek, evliliğin yaygın olarak uygulanan bir kültürel gelenek olmasının nedenlerinden yalnızca birkaçıdır. 

Taahhütte bulunmadan önce evliliğin artıları ve eksilerinin farkında olmak ve evli çiftlerin karşılaşabileceği iletişim kesintileri, yakınlık kaybı, sadakatsizlik, sahtekârlık ve sürekli kavga gibi ortak zorluklara dikkat etmek önemlidir . 

Ancak güçlü bir sevgi, güven ve iletişim temeli ile evli çiftler bu iniş çıkışları atlatabilir ve uyumlu ve tatmin edici bir ortaklık yaratabilirler . 

Evlilik her zaman kolay değildir ve her zaman yolunda gitmeyecektir; ancak sabır, anlayış ve birlikte çalışma isteği ile çiftler, kararlı bir ortaklığın getirebileceği birçok faydanın tadını çıkarabilirler.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir