Erkekler Neden Artık Eskisi Kadar Evlenmiyor? 5 Olası Neden

Herhangi bir kahvehanede veya barda yeterince uzun süre takılırsanız, insanlardan gelen hayal kırıklığı mırıltılarını duyabilirsiniz:

“Evlenmek istemiyorum. Tek istediğim faydaları olan bir arkadaş.”

“ Kararlı bir ilişkiye hiç ilgisi yok .”

Bugünlerde insanlardan duyduğumuz genel fikir birliği, daha az insanın yüzük takmakla ilgilendiği yönünde.

Erkeklerin evlenmediği veya evlenmeye ilgi duymadığı düşünülse bile bu doğru değildir.

Elbette, ABD Nüfus Sayım Bürosu’na göre hiç evlenmemiş erkeklerin yüzdesi sürekli artıyor. Ancak yine de erkeklerin çoğunluğu hayatlarında en az bir kez evleniyor.

Peki ya diğerleri?

Neden erkekler artan oranda evlenmiyor? Erkekler neden korkar? Erkeklerin evlenmemesi neden endişe konusu olmaya başladı?

Bu makale, sorunun ne kadar derine indiğini anlamanıza yardımcı olacak gerçek nedenleri tartışıyor.

İnsanlar neden evlenir: 7 önemli neden

İnsanlar çeşitli nedenlerle evlenir ve motivasyonlar bireyler ve kültürler arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

1. Sevgi ve arkadaşlık

Birçok insan aşık oldukları ve hayatlarını partnerleriyle geçirmek istedikleri için evlenmeyi seçiyor. Evlilik genellikle birlikte bir yaşam kurmaya ve duygusal destek sağlamaya yönelik resmi bir taahhüt olarak görülür .

2. Sosyal ve kültürel beklentiler

Pek çok toplumda evlilik sosyal bir norm olarak kabul edilir ve sıklıkla beklenir. Kültürel, dini veya aile gelenekleri insanların evlenme kararlarını etkilemede önemli bir rol oynayabilir.

3. Yasal ve mali faydalar

Evlilik genellikle vergi avantajları, miras hakları ve eş yardımlarına erişim gibi yasal ve mali avantajlarla birlikte gelir. Bazı insanlar bu yasal ve mali avantajlarla ilgili pratik nedenlerden dolayı evlenmeyi seçiyorlar.

4. İstikrar ve güvenlik

Evlilik bazen çocuk yetiştirmek ve aile kurmak için istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratmanın bir yolu olarak görülür. Paylaşılan sorumluluklar ve taahhütler için resmi bir yapı sağlar.

Evlilik, uzun vadeli bir birlikteliğe resmi bir bağlılıktır. Zorlukların ve zorlukların üstesinden birlikte gelme ve ortak hedef ve özlemleri içeren bir yaşam inşa etme isteğini ifade eder.

5. Dini veya manevi sebepler

Birçok kişi için evlilik kutsal veya manevi bir kurumdur ve onlar evlenmeyi dini inançlarının veya manevi uygulamalarının bir parçası olarak seçerler.

6. Akran ve sosyal baskı

Bazı insanlar, özellikle belirli bir yaşa veya yaşam evresine ulaştıklarında, evlenme konusunda toplumsal veya akran baskısı hissedebilirler. Bu baskı kültürel beklentilerden veya sosyal normlara uyma arzusundan kaynaklanabilir.

7. Duygusal ve psikolojik tatmin

Evlilik bireylere duygusal ve psikolojik doyum getirebilir, aidiyet duygusu, amaç ve kişisel gelişim sağlayabilir.

Evlenme nedenlerinin karmaşık ve çok yönlü olabileceğini ve bireylerin bu motivasyonların bir kombinasyonuna sahip olabileceğini kabul etmek önemlidir. Dahası, evliliğe yönelik toplumsal tutumlar ve evliliğe verilen önem, farklı kültürlere ve zaman dilimlerine göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

READ  Nasıl Daha İyi Bir Erkek Arkadaş Olunur: En İyisi Olmak İçin 25 İpucu

Evliliğin 5 faydası

Evliliğin çeşitli potansiyel faydaları vardır. Bu faydaların bireyler arasında büyük ölçüde farklılık gösterebileceğini ve herkesin aynı avantajlardan yararlanamayabileceğini unutmamak önemlidir. 

İnsanların evliliğin faydalarını tartışırken öne sürdüğü beş yaygın neden şunlardır:

1. Duygusal destek ve arkadaşlık

Evlilik çoğu zaman güçlü bir duygusal destek sistemi sağlar. Bir eş, hem zorlu hem de neşeli zamanlarda arkadaşlık, anlayış ve teşvik sunabilir. Bir hayat arkadaşına sahip olmak, duygusal sağlığa ve aidiyet duygusuna katkıda bulunabilir.

2. Yasal ve mali faydalar

Evliliğin çeşitli hukuki ve mali avantajları olabilir. Bunlar arasında vergi avantajları, ortak mülkiyet sahipliği, miras hakları ve sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik ve emeklilik planları gibi eş yardımlarına erişim yer alabilir. Bu finansal avantajlar istikrarın ve güvenliğin artmasına katkıda bulunabilir.

3. Sağlık yararları

Araştırmalar , evli bireylerin, evli olmayan meslektaşlarına kıyasla bazı sağlık yararları yaşayabileceğini öne sürüyor.

Evli insanlar genellikle daha düşük kardiyovasküler hastalık oranlarına, daha düşük stres düzeylerine ve daha iyi zihinsel sağlıklara sahiptir. Evlilikteki duygusal destek genel refahı olumlu yönde etkileyebilir.

4. Uzun vadeli istikrar ve bağlılık

Evlilik, uzun vadeli bir birlikteliğe resmi bir bağlılıktır. Bu bağlılık, birlikte bir hayat kurmak, çocuk yetiştirmek ve hayatın getirebileceği zorlukların üstesinden gelmek için sağlam bir temel sağlayabilir. Kararlı bir ilişkinin güvenliği, kişisel ve ailevi istikrara katkıda bulunabilir.

5. Sosyal ve topluluk bağlantıları

Evlilik, bireyleri daha geniş sosyal ağlara bağlayarak sosyal entegrasyonu geliştirebilir. Çiftler sıklıkla diğer evli çiftlerle ilişkiler kurarak destekleyici bir topluluk oluştururlar. Bu topluluk duygusu ve paylaşılan deneyimler, kişisel ve sosyal refah için değerli olabilir.

Herkesin evlilik deneyiminin aynı olmadığını ve bireysel koşulların farklılık gösterebileceğini kabul etmek önemlidir. 

Ek olarak, bir evliliğin başarısı ve faydaları genellikle iletişim, karşılıklı saygı ve partnerler arasındaki paylaşılan değerler gibi faktörlere bağlıdır. Bu potansiyel faydalar mevcut olmasına rağmen garanti edilmez ve başarılı evlilikler çaba, bağlılık ve sürekli iletişim gerektirir.

Erkeklerin evlenmemesinin 5 nedeni

Erkek arkadaşınız size aşık olmasına rağmen evlenmek istemiyorsa bu sorulara yanıt arıyor olabilirsiniz. Sizin için evlilik bir sonraki doğal adım olabilir, ancak evlenmeyen erkekler için evlilik sorunlu olabilir. 

Belki de evliliğin karmaşık, doğal olmayan veya eski olduğunu düşündüğü için evliliğe inanmıyordur. Evliliğe inanmayan bazı kişilerde toplumsal baskı veya evlenme beklentisi, evliliğe karşı isteksizlik yaratabilir. 

Erkeklerin eskisi kadar evlenmemelerinin olası sebeplerinden bazıları şunlardır:

1. Özgürlük kaybı algısı

Erkeklerin evlilikle ilgili en büyük korkularından biri mi? Özgürlük kaybına uğrayabilirler.

Kişinin yaşamının tüm yönleriyle ilgili özgürce karar verme yeteneğini kaybetme korkusu, bazı erkeklerin asla evlenmemesinin nedeni olabilir. 

Bazı akıllı erkekler, en sevdikleri hobileri ve aktiviteleri istedikleri gibi yapma özgürlüklerinden vazgeçmekten korktukları için evlenmezler. Kimse onları koltuktan kalkmaya zorlamadan, tüm hafta sonu boyunca Netflix’i izleme ve takılma özgürlüğü.

READ  Biriyle Yoğun Kimyanın 25 İşareti

Evlilik onları ağırlaştıran bir top ve zincir gibi görülebilir

Bu adamlar gerçekten sevdikleri biriyle birlikte olmanın duygusal ve fiziksel avantajlarını görmüyorlar; sadece özgürlüklerinin kaybedildiğini görüyorlar. 

Dolayısıyla, bekar erkeklerin, özgürlüklerini kaybetmekten korkmaları, erkeklerin evlenmemelerinin ve bir erkeğin evlenmemesinin iyi olduğu fikrini yaymalarının nedenlerinin başında geliyor.

2. Olası bir boşanma korkusu

Boşanmanın aile birimine getirdiği duygusal ve ekonomik hasarı gören pek çok erkek var. Erkeklerin evlenmemesinin nedeni boşanmanın yakın olduğunu düşünmeleri olabilir. Bu korku , evlenmenin faydalarını gözden kaçırmalarına neden olabilir .

Evlilikten kaçınan bekar erkekler, parçalanmış bir evde büyümüş olabilirler ya da “orada bulunmuşlar, bunu yapmışlar” ve kendilerini bir daha asla bu kadar savunmasız bir konumda bulmak istemiyorlar.

Tarihin tekerrür edeceğini düşünüyorlar, bu yüzden yeni bir kadınla yeni bir tarih yaratmamak daha iyi.

Bu zihniyetin sorunu tüm aşk hikayelerinin farklı olmasıdır. Bir boşanma yaşamış olmanız, başka bir boşanma yaşayacağınızın habercisi değildir.

İlgilendiğiniz adam boşanma nedeniyle yaralanmışsa ona korkularını sorun ve ilişkinizde işlerin nasıl farklı gelişebileceğini tartışın.

Başarılı ikinci evliliklere imza atan pek çok boşanmış erkek var. Önceki bir birliktelik yürümedi diye duygusal duvarlar örmeye gerek yok.

3. Fedakarlık yapma isteksizliği

Bazı erkekler ben merkezli yaşam tarzlarını sevdikleri için evlilikten kaçınırlar.

Evlilik fedakarlık gerektirir. Sadakat, eşinizle birlikte olmadığınızda geçirdiğiniz zamanın muhasebesini ve duygusal bir yatırımı gerektirir. Bazı erkekler bunların sadece bazılarında olumlu şeyler görüyor. 

Bekar kalan erkeklerin çoğu zaman, bir kişiyi hayatlarına dahil etmek için ayarlamalar yapma konusundaki isteksizliklerine atfedilebilir.

Bazı erkekler, hayatlarındaki maddi ve manevi şeylerden vazgeçmek zorunda kalacakları için erkeklerin evlenmemesi gerektiğine inandıkları için evlenmiyorlar. 

4. Flört uygulamaları harika sonuç veriyor

Neden bazı erkekler hiç evlenmiyor?

Kullanılan uygulamaya bağlı olarak erkekler birkaç saat içinde ekranı kaydırabilir, sohbet edebilir ve bağlantı kurabilir. Bağlılığa ilgi duymayan bir erkek için bu, sonsuz bir cinsel tatmin kaynağı ve bağlılık içermeyen bir ilişki bulma konusunda mükemmel bir araçtır. 

Bağlı olmayan erkekler için evlilik hapis cezası anlamına gelebilir. Erkekler bu durumlarda evlenmezler çünkü duygusal, cinsel, sosyal ve romantik ihtiyaçlarının karşılandığını hissedebilirler. 

Ancak bir sağlık krizi veya duygusal açıdan zorlayıcı bir yaşam anında desteğe ihtiyacı olursa , Tinder’ın pek faydası olmayacaktır.

5. Evliliğin yararları konusunda farkındalık ihtiyacı

Evlenmeyen erkekler için, evlenmenin duygusal, cinsel ve mali faydaları hakkında biraz bilgi sahibi olmak bu yanılsamayı kırmaya yardımcı olacaktır.

Araştırmalar bunu kanıtlıyor: Erkekler evliyken, bekarken olduğundan daha iyi durumdalar. ABD Nüfus Sayım Bürosu’na göre evli erkekler, bekar meslektaşlarına göre daha yüksek maaş alıyor .

READ  Bir İlişkide Ortak Çıkarlar Ne Kadar Önemlidir?

Ayrıca araştırmalar, evli erkeklerin bekar meslektaşlarından daha sağlıklı kaldıklarını ve bekar erkeklerin evli erkeklerden daha erken öldüğünü, on yıl daha erken öldüğünü söylüyor !

Bekar erkeklerin seks hayatlarıyla ilgili övünmelerini dinlerseniz düşündüğünüzün aksine, evli erkeklerin seks hayatları bile daha iyi. Hiç evlenmeyen erkekler evliliğin bu yönünden habersiz olabilir.  

Ulusal Sağlık ve Sosyal Hayat Araştırması’na göre evli erkeklerin yüzde 51’i cinsel yaşamlarından son derece memnun. Karşılaştırıldığında, evli olmayan kadınlarla birlikte yaşayan erkeklerin yalnızca yüzde 39’u, bekar erkeklerin ise yüzde 36’sı aynı şeyi söyleyebiliyor.

Erkekler evlenmiyor çünkü evli partnerlerin sıklıkla paylaştığı güçlü duygusal bağ nedeniyle evli seksin inanılmaz olabileceğini fark edemiyorlar. Bu, yatak odasında harika havai fişek gösterilerine izin verir.

Araştırmalar, evliliğin erkeklerin mali durumu, cinsel yaşamları, fiziksel ve zihinsel sağlıkları açısından sürekli faydalar sağladığını doğruluyor.

Evliliğin bu kadar faydası varken erkekler neden evlilikten kaçınıyor?

Bazı erkeklerin evlenmeme nedenleri hâlâ zincirleme efsaneye inanmalarıdır. Evlenmeyen erkekler, evliliği özgürlükleri ve cinsel yaşamları önünde pahalı bir engel olarak görüyor.

Günümüz kültüründe medyanın bu görüşleri yaşatması şüphesiz erkeklerin evliliğe bakışını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu endişelerin giderilmesine yardımcı olmak için evlilik öncesi danışmanlık gerekebilir. 

SSS

Evlilik, çeşitli yönleri olan karmaşık bir sosyal kurumdur. İşte evlilikle ilgili temel soruların kısa ve öz yanıtları:

  • Erkeklerin yüzde kaçı hiç evlenmiyor?

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Amerikalı erkeklerin yüzde 23’ünün hiç evlenmediğini gösteriyor. Erkeklerin eskisinden farklı oranlarda evlendikleri iddiasını destekliyor. 

  • Erkeklerin ortalama evlenme yaşı kaç?

Erkekler için ortalama evlenme yaşı dünya genelinde değişiklik göstermekle birlikte çoğunlukla 28 ila 32 yaş arasındadır. Kültürel ve toplumsal normlar bu yaş aralığını önemli ölçüde etkilemektedir.

  • Boşanmanın en yaygın nedenleri nelerdir?

Sadakatsizlik, iletişim kopukluğu, mali sorunlar, farklı öncelikler ve uyumsuzluk dünya çapında boşanmaya yol açan en yaygın nedenler arasındadır.

  • Evliliğin finansal sonuçları nelerdir?

Evlilik, vergi avantajları, ortak giderler ve potansiyel çift gelirli hane halkı dahil olmak üzere mali faydalar sağlar. Ancak bu aynı zamanda ortak mali sorumlulukları ve potansiyel zorlukları da beraberinde getiriyor.

Evlilik, kendilerine mali güvence sağlayamamış ve ev idaresinin mali sorumluluklarına tamamen hazırlıksız olan erkekler veya kadınlar için kötüdür. 

  • Evli çiftlerin yasal hakları nelerdir?

Evli çiftler miras yardımları, ortak mülkiyet, eş nafakası ve sağlık konularında karar alma yetkisi gibi yasal haklara sahiptir. Yasal çerçeveler yargı yetkisine göre değişiklik gösterebilir.

Son paket servisi

Hiç evlenmeyen erkeklerin sayısında artış var. Bu eğilim, ayarlamalar yapmayı ve kendinizi incinme olasılığına açmayı gerektirdiğinden, hiçbir erkeğin koca olmak istemeyeceği bir zamanın gelebileceği endişesine yol açıyor. 

Ancak evlilik, zihinsel ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmenin yollarını sunarak erkeklere önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Arkadaşlık ve stresle daha iyi başa çıkma yeteneği sunabilir. 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir