BMI hesaplayıcı

BMI Hesaplayıcı

or
or
Fitness Calculation Result
BMI Calculation: cal...
BFP Calculation: cal...
Ideal Weight : cal...
BMR Calculation : cal...

Vücut Kitle İndeksi (BMI) Hesaplayıcı, yaşı dikkate alarak BMI değerini ve buna karşılık gelen kilo durumunu hesaplamak için kullanılabilir. Uluslararası Birimler Sistemi için “Metrik Birimler” sekmesini veya birimleri ABD veya metrik birimlere dönüştürmek için “Diğer Birimler” sekmesini kullanın. Hesaplayıcının VKİ’ye ek olarak Ponderal İndeksi de hesapladığını ve her ikisinin de aşağıda ayrıntılı olarak ele alındığını unutmayın.

BMI giriş


VKİ, bir kişinin boy ve kilosuna bağlı olarak zayıflık veya şişmanlık ölçümüdür ve doku kütlesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bir kişinin boyuna göre sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olup olmadığının genel bir göstergesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Spesifik olarak, BMI hesaplamasından elde edilen değer, değerin hangi aralıkta olduğuna bağlı olarak bir kişinin zayıf, normal kilolu, aşırı kilolu veya obez olup olmadığını kategorize etmek için kullanılır. Bu BMI aralıkları bölge ve yaş gibi faktörlere göre değişir ve bazen ileri derecede zayıf veya çok ileri derecede obez gibi alt kategorilere ayrılır. Aşırı kilolu veya düşük kilolu olmanın sağlık üzerinde önemli etkileri olabilir, bu nedenle BMI sağlıklı vücut ağırlığının kusurlu bir ölçüsü olsa da, herhangi bir ek test veya eylemin gerekli olup olmadığına dair yararlı bir göstergedir. Hesaplayıcı tarafından kullanılan BMI’ye dayalı farklı kategorileri görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Yetişkinler için BMI tablosu


Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yetişkinler için BMI değerlerine dayalı olarak önerdiği vücut ağırlığıdır. Hem erkekler hem de 20 yaş ve üstü kadınlar için kullanılır.

Sınıflandırma BMI aralığı – kg/m2
Şiddetli Zayıflık < 16 Orta İncelikte 16 – 17 Hafif İncelik 17 – 18,5 Normal 18,5 – 25 Fazla kilolu 25 – 30 Obez Sınıf I 30 – 35 Obez Sınıf II 35 – 40 Obez Sınıf III > 40
Yetişkinler için BMI tablosu
Bu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanan BMI kategorilerinin bir grafiğidir. Kesikli çizgiler, ana kategorizasyon içindeki alt bölümleri temsil etmektedir.

2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için BMI tablosu
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2 ila 20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için BMI kategorizasyonu önermektedir.

READ  İlişkide Suçu Değiştirmenin 10 Yolu İlişkiye Zarar Veriyor

Kategori Percentil Aralığı
Zayıflık <%5 Sağlıklı ağırlık %5 – %85 Aşırı kilo riski altında %85 – %95 Aşırı kilo >%95
2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için BMI tablosu
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yaşa göre BMI yüzdelik büyüme çizelgeleri.

Erkekler için grafik
Kızlar için grafik
Aşırı kilolu olmakla ilişkili riskler
Aşırı kilolu olmak bir dizi ciddi hastalık ve sağlık durumu riskini artırır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre söz konusu risklerin bir listesi aşağıdadır:

Yüksek tansiyon
Yaygın olarak “kötü kolesterol” olarak kabul edilen yüksek LDL kolesterol seviyeleri, ölçülü olduğunda iyi kolesterol olarak kabul edilen düşük HDL kolesterol seviyeleri ve yüksek trigliserit seviyeleri
Tip II diyabet
Koroner kalp hastalığı
İnme
Safra kesesi hastalığı
Osteoartrit, eklem kıkırdağının parçalanmasından kaynaklanan bir tür eklem hastalığı
Uyku apnesi ve solunum problemleri
Bazı kanserler (endometriyal, meme, kolon, böbrek, safra kesesi, karaciğer)
Düşük yaşam kalitesi
Klinik depresyon, anksiyete ve diğerleri gibi ruhsal hastalıklar
Vücut ağrıları ve belirli fiziksel işlevlerde zorluk
Genel olarak, sağlıklı bir VKİ’ye sahip olanlara kıyasla ölüm riskinde artış
Yukarıdaki listeden de görülebileceği gibi, aşırı kilolu olmanın yol açabileceği çok sayıda olumsuz, hatta bazı durumlarda ölümcül sonuç vardır. Genel olarak, bir kişi BMI değerini 25 kg/m2’nin altında tutmaya çalışmalı, ancak ideal olarak daha sağlıklı olmak için yaşam tarzlarında herhangi bir değişiklik yapmaları gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorlarına danışmalıdır.

Düşük kilolu olmakla ilişkili riskler
Düşük kilolu olmanın aşağıda listelenen kendine özgü riskleri vardır:

Yetersiz beslenme, vitamin eksiklikleri, anemi (kan damarlarının taşıma kabiliyetinin azalması)
Osteoporoz, kemik zayıflığına neden olan ve kemik kırma riskini artıran bir hastalık
Bağışıklık fonksiyonunda azalma
Özellikle çocuklarda ve gençlerde büyüme ve gelişme sorunları
Adet döngüsünü bozabilecek hormonal dengesizlikler nedeniyle kadınlar için olası üreme sorunları. Düşük kilolu kadınların ilk üç aylık dönemde düşük yapma ihtimali de daha yüksektir
Ameliyat sonucunda ortaya çıkabilecek komplikasyonlar
Genel olarak, sağlıklı bir VKİ’ye sahip olanlara kıyasla ölüm riskinde artış
Bazı durumlarda, düşük kilolu olmak, anoreksiya nervoza gibi altta yatan ve kendi riskleri olan bir durumun veya hastalığın işareti olabilir. Kendinizin veya tanıdığınız birinin düşük kilolu olduğunu düşünüyorsanız, özellikle de düşük kilolu olma nedeni açık görünmüyorsa doktorunuza danışın.

READ  Her Çiftin Faydalanabileceği 13 Temel İlişki Değeri

VKİ’nin Sınırlamaları
VKİ, sağlıklı vücut ağırlığının yaygın olarak kullanılan ve faydalı bir göstergesi olmasına rağmen, sınırlamaları vardır. VKİ sadece bir tahmindir ve vücut kompozisyonunu dikkate almaz. Çok çeşitli vücut tiplerinin yanı sıra kas, kemik kütlesi ve yağ dağılımı nedeniyle BMI, bir kişinin sağlıklı vücut ağırlığını belirlemek için tek yöntem olarak kullanılmak yerine diğer ölçümlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Yetişkinlerde:

VKİ, aşırı vücut yağından ziyade aşırı vücut ağırlığının bir ölçüsü olduğu için tam olarak doğru olamaz. BMI ayrıca yaş, cinsiyet, etnik köken, kas kütlesi, vücut yağı ve aktivite düzeyi gibi faktörlerden de etkilenir. Örneğin, sağlıklı bir kiloda olduğu düşünülen ancak günlük yaşamında tamamen hareketsiz olan yaşlı bir kişi, ağır olmasa bile önemli miktarda fazla vücut yağına sahip olabilir. Bu durum sağlıksız olarak değerlendirilirken, aynı VKİ’ye sahip daha yüksek kas kompozisyonuna sahip daha genç bir kişi sağlıklı olarak değerlendirilecektir. Sporcularda, özellikle de kasın yağdan daha ağır olması nedeniyle aşırı kilolu olarak kabul edilebilecek vücut geliştiricilerde, aslında vücut kompozisyonları için sağlıklı bir kiloda olmaları tamamen mümkündür. Genel olarak, CDC’ye göre:

Yaşlı yetişkinler, aynı BMI değerine sahip genç yetişkinlerden daha fazla vücut yağına sahip olma eğilimindedir.
Kadınlar, eşdeğer bir BMI için erkeklerden daha fazla vücut yağına sahip olma eğilimindedir.
Kaslı bireyler ve yüksek eğitimli sporcular, büyük kas kütlesi nedeniyle daha yüksek BMI’lere sahip olabilir.
Çocuklarda ve ergenlerde:

Yetişkinler için VKİ’nin etkinliğini sınırlayan faktörlerin aynısı çocuklar ve ergenler için de geçerlidir. Ek olarak, boy uzunluğu ve cinsel olgunlaşma düzeyi çocuklar arasında VKİ ve vücut yağ oranını etkileyebilir. VKİ, obez çocuklar için aşırı vücut yağının daha iyi bir göstergesidir; çünkü VKİ, yağ veya yağsız kütle (su, organlar, kas vb. içeren yağ dışındaki tüm vücut bileşenleri) seviyelerinin artmasının bir sonucu olabilir. Zayıf çocuklarda, VKİ’deki fark yağsız kütleden de kaynaklanabilir.

Bununla birlikte, BMI nüfusun %90-95’i için vücut yağının oldukça göstergesidir ve bir bireyin sağlıklı vücut ağırlığını belirlemeye yardımcı olmak için diğer ölçümlerle birlikte etkili bir şekilde kullanılabilir.

BMI formülü
Aşağıda Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) ve ABD geleneksel sisteminde (USC) BMI hesaplamak için kullanılan denklemler, örnek olarak 1.80 boyunda, 160 kiloluk bir birey kullanılarak verilmiştir:

USC Birimleri:
BMI = 703 ×
kütle (lbs)
yükseklik2 (inç)
= 703 ×
160
702
= 22.96
kg
m2
SI, Metrik Birimler:
BMI =
kütle (kg)
yükseklik2 (m)
=
72.57
1.782
= 22.90
kg
m2
BMI Prime
BMI prime, bir kişinin ölçülen BMI değerinin WHO ve CDC gibi kurumlar tarafından “normal” olarak kabul edilen BMI üst sınırına oranıdır. Asya’dakiler gibi bazı ülkelerde farklılık gösterse de, BMIupper olarak anılacak olan bu üst sınır 25 kg/m2’dir.

READ  Kan Grubu Hesaplayıcı

BMI prime formülü şöyledir:

BMI prime =
BMI
25
BMI prime iki BMI değerinin bir oranı olduğundan, BMI prime boyutsuz bir değerdir. BMI prime değeri 0,74’ten düşük olan bir kişi zayıf olarak sınıflandırılır; 0,74 ile 1 arasında olan normal olarak sınıflandırılır; 1’den büyük olan aşırı kilolu olarak sınıflandırılır; ve 1,2’den büyük olan obez olarak sınıflandırılır. Aşağıdaki tablo, bir kişinin BMI prime değerine göre kilo sınıflandırmasını göstermektedir:

Sınıflandırma BMI BMI Prime


Şiddetli Zayıflık < 16 < 0,64 Orta Derecede Zayıflık 16 – 17 0,64 – 0,68 Hafif Zayıflık 17 – 18,5 0,68 – 0,74 Normal 18,5 – 25 0,74 – 1 Aşırı kilolu 25 – 30 1 – 1,2 Obez Sınıf I 30 – 35 1,2- 1,4 Obez Sınıf II 35 – 40 1,4 – 1,6 Obez Sınıf III > 40 > 1,6
BMI prime, bir kişinin BMI’sinin normal kabul edilen BMI üst sınırından ne kadar farklı olduğuna dair hızlı bir değerlendirme yapmamızı sağlar. Ayrıca farklı üst BMI sınırlarına sahip insan grupları arasında karşılaştırma yapılmasına da olanak tanır.

Ponderal İndeks


Ponderal İndeks (PI), bir kişinin boy ve kilosuna bağlı olarak zayıflığını veya şişmanlığını ölçmesi bakımından BMI’ye benzer. PI ile BMI arasındaki temel fark, formülde (aşağıda verilmiştir) boy uzunluğunun karesinin alınması yerine küpünün alınmasıdır. BMI, geniş popülasyonlar göz önüne alındığında faydalı bir araç olabilirken, bireylerde zayıflık veya şişmanlığın belirlenmesinde güvenilir değildir. Her ne kadar Pİ de benzer sorunlardan muzdarip olsa da, Pİ çok uzun veya kısa boylu bireylerde kullanım için daha güvenilirdir; VKİ ise boy ve kilo spektrumunun en uç noktalarında yer alan kişiler için karakteristik olmayan yüksek veya düşük vücut yağ seviyelerini kaydetme eğilimindedir. Aşağıda USC kullanarak bir bireyin PI’sini hesaplamak için kullanılan denklem yer almaktadır, yine örnek olarak 1.80 boyunda, 160 kiloluk bir birey kullanılmıştır:

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir