Bir İlişkide Histrionik Narsisistin 15 İşareti

İlişkiler zorludur ancak eşlerden birinin veya her ikisinin de akıl sağlığı sorunu varsa daha da karmaşık hale gelebilir. Bir kişinin nasıl davrandığını ve dünyaya bakışını etkilediği için kişilik bozuklukları romantik ilişkiler bağlamında özellikle zorlayıcı olabilir.

İlişki gelişimini engelleyebilecek iki kişilik bozukluğu histrionik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğudur. Bir kişide her iki bozukluk da varsa, ilişkide belirli özellikler ortaya çıkabilir ve iletişim kurmayı ve sağlıklı bir bağlantı sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Peki, histrionik bir narsistle ilişki içinde olmak nasıl bir şey? Aşağıda daha fazla bilgi edinin. 

Histrionik narsist nedir?

Özetle, histrionik narsistler hem narsistik hem de histrionik kişilik bozukluklarının özelliklerini gösterirler. Her iki bozukluk da, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda yer alan meşru zihinsel sağlık durumlarıdır .

Narsisistik kişilik bozukluğu ile histrionik kişilik bozukluğu arasında, histrionik narsisizm etiketine yol açan güçlü bir örtüşme vardır . Resmi bir tanı olmasa da, insanlar bu terimi her iki bozukluğun özelliklerini taşıyan kişileri ifade etmek için kullanabilirler.

10 histrionik kişilik özelliği

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler büyüklenmeci davranışlar ve kibir gösterirler. Histrionik narsisizme sahip olanlar, narsisistik davranışların yanı sıra histrionik kişilik bozukluğunun özelliklerini de göstereceklerdir. Aşağıda bu bozukluğa işaret eden bazı özellikler verilmiştir.

1. Dikkat çekme davranışı

Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyler ilgi odağı olmadıklarında oldukça sıkıntılı hale gelirler. Bu bozukluğa sahip biri başkalarının dikkatini çekmek için kendi yolundan çıkabilir. 

2. Kışkırtıcı eylemler

Daha fazla dikkat çekmek için, histrionik kişilik bozukluğu olan biri, başkalarını etkilemek için aşırı derecede açık kıyafetler giymek gibi, rastgele cinsel davranışlarda bulunabilir. 

3. Duygularda hızlı değişiklikler

Histriyonik kişilik bozukluğu olan kişiler bir duygudan diğerine hızla geçebilir, bir dakika mutlu görünüp bir sonraki dakika üzgün görünebilirler. 

Bunun nedeni genellikle dikkat çekmek uğruna duygularını abartmalarıdır. 

4. Duyguları göstermede zorluk

Histriyonikler duygusal durumda hızlı değişiklikler dışa doğru gösterse de, duyguyu hissetmekte zorluk çekme eğilimindedirler. Duyguları genellikle göstermeliktir ve insan olmakla ilişkilendirilen duygusal deneyimin derinliğinden yoksun olabilirler.

5. Dış görünüşe bağlılık

Mükemmel bir fiziksel görünüm, histrionik özelliklere sahip birinin daha fazla dikkat çekmesine yardımcı olabilir. Bu bozukluğa sahip biri, fiziksel görünüşünü mükemmelleştirmek için saatler harcayacaktır.

Histriyonik kişilik bozukluğu olan kişiler için makyaj, saç modeli ve ne giydikleri çok önemlidir. 

6. Detayları eksik olan konuşma 

Histrionik kişilik özelliklerinin bir diğer belirtisi de belirsiz, izlenimci bir dil kullanmaktır. Bu, bu bozukluğa sahip kişilerin belirsiz, bazen dramatik ifadelerde bulunacağı, ancak onlardan detaylandırmalarını istediğinizde herhangi bir ayrıntı sağlayamayacakları anlamına gelir.

Mesela “geleceğe yönelik büyük planları” olduğunu söyleyebilirler ama bu planların ne anlama geldiğini sorduğunuz zaman açıklayamazlar. 

READ  Bir Narsist Reddedilme ve Temas Olmama Durumunu Nasıl Karşılar?

7. Teatral davranış

Histrionik kişilik drama ve tiyatro ile karakterizedir. Bu kişiliğe sahip bir kişi sürekli olarak bir sahnede rol yapıyormuş gibi görünebilir.

Örneğin, ayak parmağının çarpması gibi küçük bir yaralanma geçirirlerse, acı içinde ağlayabilir ve sanki ayağı kırılmış gibi topallayarak yürüyebilirler. 

8. Yüksek önerilebilirlik

Bir başka histrionik kişilik özelliği de yüksek derecede telkin edilebilirliktir; bu, bu özelliğe sahip kişilerin başkaları tarafından kolayca etkilenebileceği anlamına gelir. Bir hevesle kalabalığa katılmaya ikna edilebilirler. 

9. Aptalca davranış

Histrionikler gördükleri her türlü ilgiden, hatta olumsuz ilgiden bile memnundurlar. Histrionik kişilik bozukluğu olan biri, ilgi odağı olmak için aptalca, utanç verici davranışlarda bulunabilir. 

10. Yüksek derecede yakınlık algılamak 

Son olarak, histrionik kişilik tipleri, ilişkilerini gerçekte olduğundan çok daha samimi olarak görür. Aslında sıradan bir tanıdık olan biriyle yakın bir arkadaşlık kurduklarını düşünebilirler.

Bu nedenle histrionikler oldukça güçlü görünebilirler. 

İlişkilerde aşırı duygusal, histrionik bir narsisistin 15 işareti

Hem narsisistik hem de histrionik özelliklere sahip olan bir kişinin narsistik histrionik kişilik bozukluğuna sahip olduğu söylenebilir. Aşağıda bu kişilik tipine sahip biriyle ilişkide ortaya çıkabilecek bazı işaretler bulunmaktadır. 

1. Mağduru oynamak

Histrionik narsist, kurbanı oynama konusunda yeteneklidir. Bu kişi, kötü davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyecektir; Eğer harekete geçerlerse, bunun kendilerine haksızlığa uğradıkları için olduğunu iddia edeceklerdir. 

Bu kişilik tipi, başkalarını mağdur edildiklerine ikna etmek için büyük çaba harcar ve ne kadar incindiklerini göstermek için dramatik duygusal gösteriler yapma konusunda ustadırlar. 

2. Manipülatif davranış

Histrionik narsistler, amaçlarına ulaşmak için insanları manipüle edeceklerdir. Bunu, istediklerini elde etmek için özellikle tatlı ve nazik davranarak yapabilirler ya da birinin davranışından dolayı o kişiyi özür dilemeye veya ona istediğini vermeye itecek şekilde incinmiş davranabilirler. 

3. Dramatik duygu gösterileri 

Bazen histrionik özelliklere sahip narsistlere, dramatik duyguların büyük gösterileri nedeniyle duygusal narsistler denir. Bir ilişkide, duygusal narsisizm özelliklerine sahip bir kişi, sizden bir tepki almak amacıyla büyük öfke patlamaları veya korku patlamaları yaşayabilir. 

4. Hak sahibi olma duygusu 

Histrionik narsistlerin bir yetki duygusuna sahip olmaları muhtemeldir . Sonuçta narsistik kişilik bozukluğunun temel tanı özelliklerinden biri, kişinin özel muamele görme hakkına sahip olduğu inancıdır.

Histriyonik kişilik bozukluğunun dikkat çekme eğilimleriyle birleştiğinde bu, histrionik narsistin partnerinin tüm zamanına, ilgisine ve parasına hak kazandığını hissedeceği anlamına gelir. 

5. İlgi odağı olma çabaları 

Histrionik narsistler ilgiye can atarlar ve dikkati tekrar üzerlerine çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Sevgililerinin onlara hak ettikleri ilgiyi göstermediğini hissettiklerinde olay çıkarabilir veya surat asabilirler.

READ  Narsistik Üçgenleşme Nedir: Desen, Tepkiler ve İyileşme

Narsist insanlar sadece ilgiye değil, aynı zamanda hayranlık ve övgüye de ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, eğer histrionik narsist ihtiyaç duyduğu ilgiyi göremiyorsa, dikkat ve övgü almayı umarak sürekli olarak başarılarıyla övünebilir. 

6. İntihara meyilli hareketler

Histriyonik narsist bir kadın, ilişki sıkıntısı nedeniyle intihara teşebbüs etme riski yüksektir . Araştırmalar, histrionik kişilik özelliklerine sahip kadınların birden fazla intihar girişiminde bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

İlişkilerde çatışma olduğunda ya da histrionik özelliklere sahip bir kişi ihtiyaçlarını karşılayamadığında intihar girişimleri ya da davranışlarıyla başa çıkabilir. 

7. Hile davranışı 

Narsistik histrionik kişilik bozukluğu aynı zamanda ilişkilerde aldatma davranışıyla da bağlantılıdır. Narsist insanlar hayranlık ve övgü arama eğilimindedirler, bu da partnerlerinden bu tür şeyleri yeterince alamadıklarını hissederlerse ilişkinin dışına çıkmalarına yol açabilir.

Benzer şekilde, histrionik kişilikler ilgiyle geliştiklerinden, bu özelliklere sahip bir kişi ilgi ihtiyacını karşılamak için ilişkinin dışına çıkabilir.

8. Rasgele cinsel ilişki 

Histrionik bir narsistin rastgele cinsel ilişkiye girmesi muhtemeldir, bu nedenle bir ilişki içindeyken bile başkalarıyla flört edebilirler. Sosyal medyada müstehcen fotoğraflar yayınlayabilir veya sevgililerini rahatsız edecek kadar başkalarından iltifat isteyebilirler.

9. İlişkilerde can sıkıntısı

İlişkileri ve duyguları oldukça yüzeysel olduğundan, histrionik özelliklere sahip kişilerin ilişkilerinde sıkılmaları muhtemeldir . Bir romantik kaçıştan diğerine atlayan bir dizi kısa süreli ilişki yaşayabilirler.

10. Samimiyet eksikliği 

Histrionik narsistlerin ilişkilerinde gerçek duygusal yakınlıktan yoksun olmaları muhtemeldir. Histrionik özelliklere sahip insanlar ilişkileri gerçekte olduğundan çok daha yakın görme eğilimindeyken, narsistler kendi kişisel çıkarları için başkalarından yararlanmaya isteklidirler.

Bu iki kişilik tipinin birleşimi, duygusal bağın olmadığı yüzeysel ilişkilere yol açar. 

11. Sık sık suçluluk duygusu yaşama 

Histrionik bir narsist olma belirtileri gösteren bir kişi, sevgilisini suçluluk duygusuyla manipüle etmeye istekli olacaktır. Partnerini kendileriyle hiç vakit geçirmemekle, ilgi çekmek için ya da başka ne isterlerse onu önemsememekle suçlayabilirler.

12. Tek taraflı ilişkiler 

Narsisizm ve histrionik kişilik bozukluğu, sık sık ilgi ve hayranlık görme ihtiyacıyla bağlantılı olduğundan, histrionik bir narsistle ilişki oldukça tek taraflı olabilir.

Tüm zamanınızı ve dikkatinizi partnerinize harcadığınızı hissedebilirsiniz, ancak o, size karşılık vermek veya duygularınızı paylaşmak konusunda isteksizdir. 

13. Sahte davranış

Sağlıklı, kalıcı bir ilişki için özgün bir bağlantı gereklidir , ancak histrionik narsisizme sahip biriyle olan ilişkide bu genellikle eksiktir. Manipülatif davranışlar, dramatik duygu gösterileri ve yakınlık eksikliği, ilişkinin oldukça “sahte” olduğu anlamına gelebilir.

Histrionik narsist partnerinizin sizden pek hoşlanmadığını veya gerçek benliğini size açıklamayı umursamadığını hissedebilirsiniz. Duygularınız muhtemelen gerçeğe dayanıyor çünkü yakın bir ilişkinin getirdiği gerçek yakınlık bu kişilik tipi için çok zorlayıcı olabilir.

14. Sürekli anlaşmazlıklar

Gerçek şu ki, narsisistik ve histrionik özelliklere sahip birinin bir ilişkide tatmin edilmesi zor olacaktır. Sürekli ilgi ve övgü istediklerinden, sanki hiçbir çabanız onları tatmin etmeye yetmiyormuş gibi hissedecektir. 

READ  Daha İyi İlişkiler İçin Temel Yaralar Nasıl İyileştirilir?

Zamanla bu durum sürekli anlaşmazlıklara yol açabilir. Partnerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için elinizden geleni yaptığınızı hissediyorsunuz ancak bu yine de ona yetmiyor. 

15. Aşırı hassasiyet 

Benlik saygısı sorunları ve dışarıdan onaylanma ihtiyacı, histrionik narsisizmi olan kişilerde aşırı duyarlılığa yol açabilir. Onlara saygı duymadığınızı, görmezden geldiğinizi veya bir şekilde ihlal ettiğinizi hissederlerse ruh halleri hızla değişebilir veya aşırı derecede öfkelenebilir veya üzülebilirler. 

Ani bir ruh hali değişiminden kurtulmalarına yardımcı olmak için sürekli özür diliyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. 

Sıkça sorulan bazı sorular

Aşağıdaki soruların yanıtları, histrionik bir narsistle ilişki içinde olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında ek bilgi sağlar. 

  • Histrionikler manipülatif midir?

Histrionik kişilik bozukluğu olan kişiler, ihtiyaç duydukları ilgiyi elde etmek için başkalarını manipüle etmeye isteklidirler. Partnerlerinden istediklerini elde etmek için dramatik duygu gösterileri veya suçluluk uyandıran davranışlar kullanabilirler. 

  • Histrionikler empatiden yoksun mudur?

Histriyonik kişilik bozukluğu olan bireyler empati yeteneğine sahiptirler, ancak duyguları tanımlamakta ve anlamakta zorluk yaşayabilirler, bu da onların benmerkezci ve empatik olmayan görünmesine neden olabilir. Öte yandan, histrionik narsistlerin empati eksikliği göstermeleri muhtemeldir çünkü bu, narsistik kişilik bozukluğunun temel özelliklerinden biridir. 

  • Histrionik ve narsistik: Fark nedir? 

Histrionik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu oldukça benzer görünebilir çünkü her iki bozukluk da dikkat gerektirir. Histrionikler için dikkat ihtiyacı, dramatik duygu gösterilerini ve rastgele cinsel ilişki gibi diğer dikkat çekici davranışları içerir. 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin yalnızca ilgiye ihtiyacı yoktur; aynı zamanda hayranlık ve övgüyü de arzularlar. Kendilerini daha iyi hissetmek ve kendi istediklerini elde etmek için başkalarından yararlanacak ve başkalarını aşağılayacaklardır. 

Narsistler de empatiden yoksundurlar ve taleplerinin anında yerine getirilmesini beklerler. Kendilerini üstün olarak algıladıkları ve özel muameleye layık olduklarını düşündükleri için davranışlarının başkalarını nasıl etkileyeceğiyle pek ilgilenmezler. 

Narsisistik ve histrionik kişilik bozuklukları arasında farklılıklar olsa da histrionik narsisizmde olduğu gibi her iki durumun da özelliklerini göstermek mümkündür. 

Son paket servisi

Histriyonik bir narsistle ilişki içinde olmak zorluklarla birlikte gelir çünkü bu kişilik tipiyle ilişkili özellikler manipülatif, rastgele ve dikkat çekici davranışlara yol açabilir. İlişkinizi yürütmekte zorlanıyorsanız iletişiminizi ve çatışma yönetiminizi geliştirmenize yardımcı olacak çift danışmanlığından yararlanabilirsiniz.

Bir diğer strateji ise “ Evliliğimi Kurtarma Kursumuzu ” almaktır . Bu çevrimiçi kurs, güven oluşturarak, iletişimi geliştirerek ve evliliğe zarar veren sağlıksız davranışlarla mücadele ederek evliliğinizi yeniden inşa etmenize yardımcı olabilir. 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir